• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen m2: Stod emot under rörigt andra kvartal, tagit in John Mattson

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsaktiefonden Skagen m2 visade motståndskraft under ett andra kvartal då motvindarna på marknaden var starka, detta mycket tack vare fondens skandinaviska innehav.

Det skriver portföljförvaltaren Michael Gobitschek i en kvartalsrapport.

Fonden steg med 1,3 procent under kvartalet, medan jämförelseindex föll med 2,2 procent, framgår av rapporten. I juni noterades en uppgång om 1,0 procent, mot +0,7 procent för index. Så här långt i år har Skagen m2 ökat med 18,7 procent. Jämförelseindex (MSCI ACWI IMI RE ex Equity REITS) har stigit med 18,0 procent.

I rapporten nämner Michael Gobitschek att USA:s centralbank Federal Reserve nyligen indikerade att det kan bli aktuellt med två räntesänkningar framöver, samtidigt som ECB i Europa flaggade för expanderade kvantitativa lättnader om inte inflationen tar fart. Det senare uppges ha haft en positiv effekt på den europeiska fastighetssektorn, vilket har särskild bäring på Skagen m2 då fonden är överviktad Europa.

“Ett ökande antal fastighetsbolag tog in kapital under kvartalet, inklusive Skagen m2:s innehav Self Storage Group. Bolaget förvärvade sin största norska konkurrent Eurobox, vilket stärker dess ledande position i Norge. Vi deltog eftersom vi inser logiken bakom förvärvet, gillar bolaget samt segmentet det verkar inom”, skriver Michael Gobitschek.

På den norska marknaden ökade fonden även sin position i Entra, efter att den norska staten minskat sitt ägande betydligt, något förvaltaren ser som positivt.

De portföljinnehav som bidrog mest positivt respektive negativt till avkastningen i det andra kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

De portföljinnehav som bidrog mest positivt respektive negativt till avkastningen i det andra kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Svenska Catena var det innehav som gav bäst portföljbidrag till Skagen m2 under kvartalet, enligt förvaltaren pådrivet av en fortsatt efterfrågan på logistiktillgångar.

“Sektorn åtnjuter strukturell tillväxt till följd av den snabba e-handelspenetrationen. Catena har en stark position på den svenska marknaden med moderna och välpositionerade tillgångar, och har i tillägg till det ett stort landinnehav att utveckla”, skriver Michael Gobitschek.

Även den finländska bostadsuthyrningsoperatören Kojamo gav ett bra avkastningsbidrag. Kojamo bekräftade att dess tillväxtstrategi löper på enligt plan, och annonserade förändringar i sin värderingsmetodik av fastighetsinvesteringarna, meddelar förvaltaren. Han ser det senare som något positivt, eftersom det gör bolaget mer jämförbart relativt sina sektorkollegor.

Den brasilianska bostadsutvecklaren MRV Engenharia var fondens tredje bästa innehav under perioden, och Skagen m2 uppges ha reducerat sin position mot bakgrund av den starka utvecklingen.

Bland negativa bidragsgivare återfanns tyska Deutsche Wohnen, vars problem enligt Michael Gobitschek började för ett par månader sedan, när offentligheten krävde expropriering av bolaget och andra stora hyresvärdar i Berlin.

“Utfallet detta kvartal kom som en överraskning, då senaten i Berlin gick med på att implementera en femårig hyresfrysning i staden, vilket kommer att avgöras senare i år. Det är högst troligt att denna lag kommer att bedömas som okonstitutionell, innebärandes att statlig lag inte kan ersätta federal lag”, skriver han.

Förvaltaren påpekar vidare att även om Deutsche Wohnens kassaflödesgenerering skulle påverkas om lagen till slut passerar, så är bolagets tillgångar nu än mer undervärderade, samtidigt som fundamentala fakta kring bostadsbristen inte har förändrats. Förvaltningsteamet förväntar sig emellertid att nivån av brus gällande detta ämne kommer att förbli högt.

Michael Gobitschek meddelar att protesterna i Hongkong inte har gått fastighetssektorn förbi, och att innehavet i den Hongkongbaserade hotelloperatören Shangri-La inte var något undantag. Rädsla över hotellpristillväxt, tillgång, och avgångsbeskedet från bolagets finanschef tyngde dessutom aktien, enligt förvaltaren. Michael Gobitschek uppger dock att Shangri-La handlas till en kraftig rabatt, och att fondteamet anser att bolaget är väl positionerat för att dra nytta av en strukturellt växande medelklass i Asien.

Ett nytillskott i fonden som förvaltaren nämner är den svenska Lidingö-verksamma hyresvärden John Mattson, som nyligen noterades på Stockholmsbörsen.

“Bolaget har defensiva karaktärsdrag givet dess läge i Stockholm, som är en högt reglerad marknad med utbudsbrist. John Mattson har en transparant pipeline där antalet enheter ska växa över de kommande fem åren, vilket i sin tur kommer att leda till tillväxt sett till hyror och kapitalvärde. Sedan börsintroduktionen har aktie presterat mycket väl”, skriver förvaltaren.

Fonden hade vid utgången av juni totalt 37 innehav. Sett till geografi var Sverige med 15,4 procent störst, följt av Japan med 14,1 procent, Hongkong (10,0 procent), Norge (8,6 procent) och Tyskland (8,1 procent). Nedan fondens tio största innehav.

(Källa: Skagen Fonder)

(Källa: Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR