• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: +4,0% i juni, Wirecard reste sig

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Marknadsrallyt från årets början fortsatte in i det andra kvartalet, då europeiska aktiemarknader steg i april med draghjälp från en positiv rapportsäsong och vissa uppvärderingar i takt med att det överdrivet negativa sentimentet skingrades.

Det skriver fondförvaltaren Alexander Darwall i en kvartalskommentar för aktiefonden Jupiter European Growth.

Förvaltaren konstaterar att det negativa stämningsläget dock åter tog över i maj, som inleddes med att USA:s president Donald Trump hotade med att införa 25-procentiga tullar på nästan all kinesisk import. Detta slog hårt mot cykliska sektorer som halvledare, råvaror och personvagnar, med tyska företag särskilt i skottgluggen, enligt Alexander Darwall.

“I juni fick den fortsatte kollapsen för eurozonens femåriga inflationsförväntningar Mario Draghi att signalera en beredskap för att sänka räntor eller köpa mer obligationer, om tillväxten inte lyckades ta fart. Det här triggade ett skarpt fall för obligationsräntor över hela Europa. Samtidigt steg europeiska aktiemarknader ordentligt efter Draghis avsiktsuttalande. Marknaderna fick också stöd av förhoppningar om en handelsvapenvila mellan USA och Kina i samband med G20-samtalen”, sammanfattar Alexander Darwall.

Jupiter European Growth steg med 4,0 procent i juni (basvaluta euro). Det andra kvartalet innebar en uppgång på 7,6 procent, och hittills i år har fonden stigit med 19,7 procent. I svenska kronor är motsvarande siffror 3,6, 9,2 och 24,8 procent. Jämförelseindex (FTSE World Europe TR EUR i SEK) noterar samtidigt uppgångar om 4,1, 4,8 och 21,7 procent under tidsperioderna.

Bland portföljbolagen återhämtade sig det tyska betalningsbolaget Wirecard under kvartalet efter att tidigare under året ha blivit anklagat för bedrägeri. Wirecard fick enligt förvaltaren stöd av att dess årsrapport mottog en okvalificerad bedömning från revisionsfirman Ernst & Young, vilket följde på omfattande revisionsarbete med bolagets egna forensiska experter.

“Wirecard behöll sin prognos för 2019 samtidigt som förslag angående ett nyckelpartnerskap med Softbank för digitala betalningslösningar i Asien erbjöd vidare tillväxtmöjligheter”, skriver Alexander Darwall.

Ett annat positivt avkastningsbidrag kom från Intermediate Capital, vars aktie uppges ha svarat positivt på publicerade årsresultat. Förvaltaren meddelar att bolaget upplever en stark efterfrågan inom dess växande utbud av alternativa investeringsprodukter.

Vidare avkastade Adidas tvåsiffrigt efter att ha släppt en stark rapport för det första kvartalet, enligt förvaltaren, som pekar på att ordentligt stärkta bruttomarginaler bidrog till att leverera vinster som med råge slog konsensusestimaten.

Även RELX presterade väl, då ett förnyat avtal gällande journaler i Frankrike och Norge mildrade bolagets risker förknippade med dess forsknings-, tekniska- och medicinska division, framgår av kommentaren.

Deutsche Boerse avancerade också i kvartalet, efter att ha hållit en investerardag där framtida investeringsplaner kungjordes.

Fonden hade två tydliga sänken under perioden, Umicore och Carnival.

“Umicores aktie föll efter att bolaget reducerade sin prognos med hänvisning till svagare efterfrågan för batterikatoder, särskilt i Kina, medan kryssningsoperatören Carnivals aktie tappade på nyheter om att marginalerna är satta under press av svagare europeisk efterfrågan, högre kapacitet och ett amerikanskt reseförbud mot Kuba”, skriver Alexander Darwall.

Förvaltaren pekar ut sämre ekonomisk tillväxt som det största hotet för tillfället och meddelar att fondteamet är övertygat om att det alltjämt finns gott av intressanta marknadsmöjligheter att ta tillvara på.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR