• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Global: ICE, Microsoft och DSV ledde vägen i 2 kv

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Skagen Global har presterat väl under det andra kvartalet, som på global nivå kom att påverkas både positivt och negativt av makrodata och tariffer.

Det skriver portföljförvaltarna Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen i en kvartalsrapport för aktiefonden Skagen Global gällande andra kvartalet.

Steget före index

Skagen Global steg med 6,8 procent under kvartalet, och har därmed ökat med 23,5 procent sedan årsskiftet, enligt rapporten. Jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD i SEK) har presterat 3,5 respektive 21,3 procent upp för motsvarande perioder. Skagen Global har därmed gett överavkastning mot index på både ett och tre års tid, skriver Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen.

Fonden utgörs av 37 innehav, varav lite drygt hälften är amerikanska bolag. De tre bäst presterande bolagen under det andra kvartalet blev Intercontinental Exchange (ICE), Microsoft och DSV, skriver förvaltarna.

Fondens bästa och sämsta portföljbidrag under det andra kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens bästa och sämsta portföljbidrag under det andra kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

ICE har enligt fondförvaltarna inte rapporterat något anmärkningsvärt utan snarare handlar uppgången om att bolaget har släpat efter i den generella börsuppgång som det första kvartalet bjöd på. Gällande Microsoft belyser Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen bolagets strukturella tillväxt inom molntjänster som något särskilt positivt. Danska transport- och logistikbolaget DSV kommer att bli ännu större sedan de under kvartalet har gått i mål med förvärvet av konkurrenten Panalpina, rapporterar Skagen.

På nedsidan nämner förvaltarna Deutsche Wohnen, vars aktie har blivit nedtryckt av att Berlins politiker föreslagit en femårig frysning av hyresnivån i staden. Även Googles moderbolag Alphabet backade efter att bolaget rapporterade försämrad tillväxt för det första kvartalet. Finska skogsindustrikoncernen UPM-Kymmene är fortsatt pressade av prisfall på pappersmassa, enligt rapporten.

Pipeline, lax, finans och vin in i portföljen

Fyra nya bolag har fått ta plats i portföljen och två bolag har fått lämna under kvartalet. Fonden har investerat i amerikanska Atmos Energy, där Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen ser potential i bolagets verksamhet i att byta ut föråldrade naturgas-pipelines mot nya och mer miljövänliga alternativ. Vidare har fonden investerat i laxproducenten Bakkafrost, en investering som förvaltarna motiverar med dels en global megatrend i ökad efterfrågan på protein, och dels Bakkafrosts pågående investeringar i anläggningstillgångar som Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen menar bör skapa värde över tid. Slutligen har fonden investerat i finanskoncernen CME Group och franska vin- och spritproducenten Pernod Ricard. Avyttringar under kvartalet gällde tyska försäkringsbolaget NN Group och franska it-tjänsteföretaget Capgemini.

Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen menar att Skagen Globals portfölj trots den senaste tidens uppgång kan leverera mer:

“Skagen Global kommer att fortsätta leta efter undervärderade bolag med stabil ekonomi, stark marknadsposition och med ledning som gör sunda investeringar. Portföljen är attraktivt värderad med ett tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande”, avslutar de.

Skagen Globals största innehav vid utgången av juni månad. (Källa: Skagen Fonder)

Skagen Globals största innehav vid utgången av juni månad. (Källa: Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR