• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Insight: "Portföljbolagen fortsatt kraftigt undervärderade och underuppskattade"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det andra kvartalet var tufft för globala aktivistinvesterare, då förnyad handelsoro störde marknaderna, skriver aktivistskuggarfonden Skagen Insights förvaltare Tomas Johansson i en kvartalsrapport.

Förvaltaren bedömer dock att saker har lugnat ned sig vid ingången av det tredje kvartalet, varför fondteamet förblir trygga inför utsikterna för resten av året.

“Faktum är att vi tror att 2019 har potentialen att bli ett mycket spännande år för Skagen Insight, särskilt som den stora majoriteten av våra portföljbolag, med tanke på de framsteg dessa har gjort, förblir kraftigt missförstådda och underuppskattade av marknaden”, skriver Tomas Johansson

I juni steg fonden med 3,3 procent. Sett till andra kvartalet noterades ett tapp på 1,1 procent, och det första halvåret innebar en uppgång om 21,1 procent, enligt rapporten. Motsvarande siffror för jämförelseindex (MSCI World NR USD i SEK) var uppgångar med 3,4, 3,9 respektive 22,0 procent.

Skagen Insights bästa och sämsta avkastningsbidrag i det andra kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Skagen Insights bästa och sämsta avkastningsbidrag i det andra kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Detaljhandelskedjan Hudson’s Bay kom ut som ett av fondens bästa innehav under kvartalet, efter att insynspersoner med ett kombinerat ägande om cirka 60 procent lade ett uppköpserbjudande på bolaget. Budet uppges ha motsvarat en premie på nära 48 procent, vilket dock inte är tillräckligt sett till bolagets fundamentala värde, enligt Tomas Johansson, som även meddelar att nyckelaktivisten var snabb med att avfärda budet som “bedrövligt otillräckligt”. Skagen Insight har behållit sitt innehav med motiveringen att erbjudandet är alldeles för lågt för att kunna accepteras av minoritetsägarna. Fondteamets riktkurs är 20 procent över den liggande budnivån, och aktiens kommer att behållas i väntan på ett förbättrat erbjudande, enligt rapporten. Förvaltaren pekar dessutom på att Hudson’s Bay i samband med budet aviserade att man till sist avvecklar sin europeiska verksamhet, något han menar inte bara tar ned risken utan även innebär en viktig katalysator för att frigöra betydande aktieägarvärden.

“Uppköpserbjudandet sätter ljus på det faktum att det generellt sett finns en lägre gräns för hur billigt ett bolag kan bli på den publika aktiemarknaden. Hudson’s Bay är ett bra exempel på ett bolag som har blivit rejält oälskat av privatinvesterare och sett sin aktie åka i en nedåtgående spiral som en konsekvens”, framhåller förvaltaren.

Fundamentalt sett har dock det nya ledningsteamet gjort stora framsteg med att stärka bolagets balansräkning samt med att förbättra den strategiska positioneringen, enligt Tomas Johansson, som konstaterar att marknaden har missat att uppmärksamma detta.

“Vi känner oss trygga med att förbli investerade i situationer som denna, där det finns en stor diskrepans mellan marknadsvärdet och det underliggande fundamentala värdet. Särskilt när det är tydligt för oss att det finns bra potentiella ägare av dessa tillgångar utanför börsen, såsom private equity-fonder, grundarfamiljer, eller stora insynsägare som i Hudson’s Bays fall”, skriver Tomas Johansson.

Förvaltaren menar att denna dynamik begränsar nedsidan och kan utgöra en stark indikatorer på att man inte kommer att förlora pengar vid investeringar i dessa typer av situationer när värderingen redan är låg.

En annan stark bidragsgivare under kvartalet var svenska Eltel, dock utan betydande bolagsspecifika nyheter enligt förvaltaren. Han pekar snarare på avsaknaden av negativa nyheter som en anledning till att aktien har stigit med över 85 procent hittills i år.

“Eltel gav ett av förra årets sämsta portföljbidrag, men vi förblev investerade genom perioden av marknadsstress eftersom vår övertygelse i caset var intakt. Nu när marknaden börjar inse att det här är ett kraftigt undervärderat bolag studsar aktien upp”, skriver förvaltaren, som pekar på samma dynamik i Diebold Nixdorf, en aktie som vid årets början hade stigit med över 400 procent.

Två negativa avkastningsbidrag som nämns i rapporten är Teikoku Sen-I och Conduent.

Gällande japanska Teikoku meddelar Tomas Johansson att aktien tog en smäll då den ledande aktivisten Sparx förlorade en ägarstrid, som med ett annat utfall hade frigjort betydande aktieägarvärden. Förvaltaren bedömer att det kan dröja till nästa år innan denna situation når en lösning, men skriver att förvaltningsteamet mer brett är mycket optimistiska kring vad de ser i Japan. Landet utgör fondens största geografiska exponering, med drygt 32 procent av det investerade kapitalet.

Vid en framåtblick upprepar Tomas Johansson budskapet att Skagen Insight består av en portfölj med kraftigt undervärderade och underuppskattade bolag där fundamentala trender rör sig i rätt riktning, och där aktivister i allt högre grad agerar katalysatorer för positiv förändring.

Fondens tio största innehav per den 30 juni 2019. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens tio största innehav per den 30 juni 2019. (Källa: Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR