• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: -2,4% i juni, NAV och portföljvärde ned

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börshandlade fastighetsfonden Baltic Horizon Fund backade 2,4 procent på Stockholmsbörsen i juni och stängde på 14:77 kronor. Fondens nettotillgångsvärde (NAV) minskade samtidigt med 1,3 procent till 1:3381 från 1:3554 per andel.

Kursutveckling Baltic Horizon Fund på Stockholmsbörsen i juni. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

Kursutveckling Baltic Horizon Fund på Stockholmsbörsen i juni. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

Bakom minskningen i NAV låg negativa fastighetsvärderingar och en negativ kassaflödeshedge, till följd av en sjunkande europeisk referensränta (Euribor), skriver förvaltaren i ett pressmeddelande.

Portföljvärdet minskade även med 0,7 procent under juni då den verkliga värderingen av ett antal fastigheter i portföljen sjönk efter en nedjustering i Europa och Baltikums konsumentprisindexnivå för de kommande åren, enligt pressmeddelandet. Konsumentprisindexet används vid uträkning av fastighetsvärderingar.

Den 13 juni meddelade Baltic Horizon att det slutfört förvärvet av Tampere Invest SIA, som äger shoppingcentret Galerija Centrs i Riga. Det framgick även att förvärvet genomfördes tillsammans med norska fastighetsbolaget Linstow AS där det norska bolaget tecknade sig för nyemitterade fondandelar i Baltic Horizon för 4 miljoner euro.

Det står nu klart att 2.951.158 nya fondandelar kommer att listas till ett pris om 1:3554 euro per andel, i linje med senaste NAV per andel vid tiden för affären. Teckningssumman på 4 miljoner euro kommer att användas till finansieringen av förvärvet av Tampere Invest.

Totala antalet registrerade fondandelar uppgår till följd av detta till 100.915.202 stycken från tidigare 97.964.044 stycken.

Emissionen och listningen av Linstows fondandelar i Baltic Horizon förväntas ske runt den 19 juli i Tallinn och omkring den 22 juli i Stockholm.

Baltic Horizon Funds resultat för det andra kvartalet kommer att presenteras vecka 31, i stället för som tidigare meddelats vecka 33. Enligt pressmeddelandet kommer även rapporten för det tredje kvartalet att flyttas fram till vecka 42 från tidigare vecka 46.

Länk till pressmeddelande:

https://www.baltichorizon.com/sv/news/baltic-horizon-fund-registration-of-listing-prospectus-and-issuance-of-new-units/


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR