• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: Solenergi en ljus framtid tack vare Kina

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kina är för närvarande den största och snabbast växande marknaden för solenergi och landet kommer kapitalmässigt investera mest i solcellsinstallationer globalt sett de kommande åren. Vid nuvarande prisnivåer erbjuder kinesiska bolag attraktiva investeringsmöjligheter.

Det skriver portföljförvaltaren François Perrin i en marknadskommentar om solenergi i Kina.

Solenergin som når jorden under ett år överstiger i stor grad det totala fossilbaserade lagret som ryms i vår planet, påpekar portföljförvaltaren. Under det senaste årtiondet har installationen av solceller ökat lavinartat globalt sett, hela 600 procent mellan exempelvis 2011 och 2018.

Kina ligger i täten för installering av solceller, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på hela 88 procent. Bakom Kinas massiva solcellsinstallationer ligger höga klimatambitioner som medfört en rad politiska klimatsatsningar, en skärpt miljölagstiftning samt ständigt effektivitetshöjande åtgärder som sänkt kostnaderna för utvinning av solenergi, skriver François Perrin.

Ungefär 90 procent av världens länder förväntas ha nått nätparitet, den brytpunkt för när kostnaden för en alternativ energikälla blir lika med eller mindre än elkostnaden från konventionella energikällor, år 2022. I år ligger samma siffra på 50 procent.

“Kinas nätparitet positionerar solenergi som den billigaste energikällan - billigare än kol eller andra konventionella fossilbaserade energikällor, och inte bara i Kina”, skriver François Perrin.

Samtidigt har kostnaden för att framställa solkraft sjunkit markant de senaste åren till följd av skalfördelar och tekniska fördelar.

Förvaltaren noterar att 82 procent av alla globala solcellsmoduler, 92 procent av världen kiselskivor samt två tredjedelar av den globala produktionen av polykristallin kisel tillverkas på det kinesiska fastlandet.

East Capital kommer fortsättningsvis att föredra kinesiska utrustningstillverkare framför installatörer och utvecklare, med motiveringen att tillverkarna längs värdekedjan blir allt mer dominerande och har en större kraft att växa genom förvärv, menar förvaltaren.

“Vid nuvarande prisnivåer fortsätter ledande kinesiska bolag att generera positiva kassaflöden och erbjuder attraktiva investeringsmöjligheter”, betonar François Perrin.

Näst efter Kina lyfter East Capital fram solkraftsbolag i tillväxtländer såsom Indien, Sydafrika och i Mellanöstern att ta vara på industrins potential framöver.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR