• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Absolute Return: Svagt andra kvartal, positionerad för sämre tider

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under ett kvartal som präglades till stort av handelskrig och centralbankernas agerande tappade aktiehedgefonden Jupiter Global Absolute Return 0,6 procent i basvalutan euro. Jämförelseindex (LIBOR 3 Month EUR) backade under samma period 0,1 procent. Sedan årsskiftet är fonden ned 4,4 procent och jämförelseindexet ned 0,2 procent. Fondens svenska andelsklass noterade en liknande kursutveckling.

Det rapporterar fondförvaltaren James Clunie i en månadskommentar för andra kvartalet.

Fondens utveckling under andra kvartalet 2019 mätt i svenska kronor. (Källa: Infront)

Fondens utveckling under andra kvartalet 2019 mätt i svenska kronor. (Källa: Infront)

Kvartalet har bjudit på en allmänt stigande marknad, trots en nedgång i maj, och under tiden har fonden haft en negativ nettoexponering. Detta har missgynnat fonden, skriver James Clunie. Vidare påpekar han att fonden har legat nettokort mot amerikanska aktiemarknaden och nettolång mot Storbritannien och Japan som ytterligare orsaker till fondens svaga utveckling under kvartalet. Även valuta har påverkat:

“Ett av kvartalets största bekymmer har varit ett fallande pund jämfört med euron. Detta devalverade fondens långa innehav i brittiska innehav”, skriver James Clunie.

Lyckad blankning av Tesla

Positiva bidragsgivare under kvartalet blev fondens korta position i Tesla, som rapporterade ett svagt resultat, samt långa position i Gazprom, som höjde sin utdelning. Även den långa positionen i Serco bidrog positivt då aktien steg efter att ha presenterat sina planer på förvärv av en affärsenhet för marina försvarssystem från Alion Science & Technology Corporation.

Bland fondens negativa bidragsgivare nämns långa positioner i Burford Capital och Centica, samt korta positioner i Ball Corp och Shake Schack. De två sistnämnda beskriver förvaltaren som skyhögt värderade, men trots detta har kurserna fortsatt uppåt.

Kortar bolag känsliga för handelskrig

Fondförvaltaren ser en del orosmoln framöver, till exempel deflationsrisk och minskad trovärdighet för centralbanker, och som en hedge för sämre tider är fonden exponerad mot guld genom positioner i Gold ETC och Newcrest Mining.

Av senaste tidens marknadsutveckling att döma, menar James Clunie att investerare tycks vara generellt optimistiska och i tron att handelskriget kommer få en positiv utgång.

“Givet de höga värderingarna på vissa amerikanska bolag som kan drabbas av tarifferna, behåller vi våra korta positioner i bolag som skulle drabbas hårt om handelskonflikten trappas upp igen”, skriver James Clunie.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR