• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Value: Fortsatt tufft läge för värdeinvesterare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Marknadsklimatet fortsätter att vara tufft för globala värdeinvesterare. Den flexibla aktiefonden Jupiter Global Value tappade under andra kvartalet 0,1 procent i basvalutan dollar, att jämföra med MSCI AC World Index som steg 3,8 procent. Sedan årsskiftet är motsvarande siffror uppgångar med 3,3 procent för Jupiter Global Value respektive 16,6 procent för MSCI AC WORLD Index.

Det rapporterar fondförvaltarna Ben Whitmore och Dermot Murphy, som kommenterar marknadsläget just nu:

“Det här är troligen det svåraste markandsklimatet för värdeinvesterare sedan 1998”, skriver fondförvaltarna.

WPP, Standard Chartered och Barrick Gold gått starkt

Kvartalets största bidragsgivare var WPP, Standard Chartered och Barrick Gold. WPP, en global reklambyrå, gick starkt efter rykten om vad försäljningspriset för deras avyttring av Kantar Media kommer att landa på. Brittiska banken Standard Chartered rapporterade ett gott resultat som lyfte kursen. Barrick Gold gynnades av ett stärkt guldpris, påpekar fondförvaltarna.

På nedsidan nämner förvaltarna Pandora som rapporterat både minskade intäkter samt nettovinst. Sänkta vinster rapporterades även från Royal Bank of Scotland och varuhuskedjan Marks and Spencer, som båda tyngde portföljen under kvartalet.

Investerare förbiser värde

Ben Whitmore och Dermot Murphy menar att den huvudsakliga anledningen till att det just nu är svårt för värdeinvesterare att lyckas är att investerare generellt verkar vilja äga de värdepapper som har drivit den senaste tidens uppgång, men således också är högt värderade nu. Det ställer till problem för Jupiter Global Values investeringsmodell:

“För investerare som oss, som alltid börjar med att titta på värde, blir detta ett otroligt svårt marknadsklimat”, skriver Ben Whitmore och Dermot Murphy.

Fondförvaltarna meddelar att de ämnar hålla fast vid sin evidensbaserade modell i att köpa undervärderade bolag som kan skapa värde över tid. Fondförvaltarna meddelar dock att de är noga med att övervaka riskspridningen.

“Genom spridning i investeringar och exponeringar kan vi bättre navigera tematiska och sektorspecifika risker, inklusive likviditetsrisk i de underliggande innehaven”, avslutar Ben Whitmore och Dermot Murphy.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR