• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: "gott om överraskningar andra kvartalet" - ordförande

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Mer duvaktiga centralbanker präglade det andra kvartalet och det gynnade riskaptiten på tillväxtmarknader. Bakom centralbankernas agerande låg en upptrappning i handelskonflikten mellan USA och Kina som resulterade i en utspridd pessimism över den globala tillväxten.

Det skriver East Capitals ordförande och förvaltningschef Peter Elam Håkansson i en kvartalskommentar, där han även noterar en ökad geopolitisk spänning i flera regioner.

“Sänkningar av den amerikanska räntan är oftast positiva för tillväxtmarknader eftersom de tenderar att leda till en svagare dollar, vilket stärker lokala valutor, hämmar inflation och ökar sannolikheten till att den inhemska räntan sänks, vilket i sin tur stimulerar tillväxt”, poängterar förvaltningschefen.

Tillväxtmarknaderna avslutade kvartalet med en mindre uppgång, främst tyngt av Kina konstaterar Peter Elam Håkansson. Samtliga av East Capitals fonder steg under kvartalet, bortsett från just de Kinainriktade.

Ryssland levererar

Den näst bästa börsen i världen hittills i år är den ryska, påpekar förvaltningschefen. East Capital Ryssland steg 15,2 procent och lyfts fram som extra stark under kvartalet.

Under St Petersburg International Economic Forum kunde Peter Elam Håkansson notera det förnyade intresset för just Ryssland och den starkaste bidragaren till den positiva utvecklingen på den ryska marknaden uppges vara Gazprom, som har förbättrat sin bolagsstyrning avsevärt.

Även East Capital Östeuropa och Balkan uppmärksammas som väl presterande fonder under det andra kvartalet, fonderna var upp 12,1 respektive 10,9 procent. Avseende marknader noterar även förvaltningschefen utvecklingen av förnybar energi i Kina som intressant.

Stärkt investerarteam globalt

Anders Borg, tidigare finansminister, har rekryterats som rådgivare och kommer vara involverad i investerarteamets arbete samt i dialoger med kunder. Utöver rekryteringen av Anders Borg har East Capital även stärkt sin personalstyrka ytterligare i Stockholm, Hong Kong och Dubai.

“Vi hoppas på en något lugnare sommar än tidigare år samtidigt som vi håller ett vakande öga på bland annat Turkiet. Med det sagt ligger vi i startgroparna för en intensiv höst”, avslutar Peter Elam Håkansson.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR