• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: cirkulär ekonomi visade vägen andra kvartalet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth gick bättre än både sitt jämförelseindex (FTSE ET100 TR GBP) samt världsindexet FTSE World Index i det andra kvartalet. Fonden steg 3,2 procent sett till basvalutan euro, medan jämförelseindexet noterade en uppgång på 1,5 procent.

Globala aktiemarknader utvecklades överlag bra under det andra kvartalet, även fast upptrappningen i handelskriget mellan USA och Kina i maj fick investerare att dra öronen åt sig, skriver fondförvaltaren Charlie Thomas i en kvartalskommentar.

Bakom fondens positiva utveckling låg en blandning av tematiska samt aktiespecifika faktorer, noterar han. Exponeringen mot den cirkulära ekonomin lyfts fram som särskilt bra under kvartalet, med bolag såsom Casella Waste Systems och Tomra som starkt presterande.

Starka rapporter

Flera av fondens innehav kom även med starka rapporter under kvartalet. Schneider Electrics resultat kom exempelvis in högre än förväntat, samtidigt som omsättningen steg med 9 procent, skriver förvaltaren.

Bland andra positiva avkastningsbidragare nämner förvaltaren Itron som kom med en bra rapport och meddelade om nya kontrakt.

Att inte ha Tesla-aktier, vilken står för 8 procent av jämförelseindexet, eller Umicore ser förvaltaren som ett smart drag. Tesla fortsatte att sjunka efter en svag rapport medan Umicore, som tillverkar delar till elbilsbatterier, sänkte sina prognoser till följd av en avtagande efterfråga i Kina.

RPS Group och First Group platsar inte längre

Londonnoterade infrastrukturkonsulten RPS Group sänkte sina utsikter efter att tillväxten i Australien mattats av. Under kvartalet avyttrades innehavet i RPS Group.

Även First Group fick lämna portföljen efter att aktien rusat då den brittiska transportmyndigheten blockerade företaget Stagecoach från att lägga bud på tre inhemska järnvägsbolag, enligt förvaltaren.

Samtidigt poängterar han att bolag med en stor direkt exponering mot handelskonflikten mellan USA och Kina utvecklades något svagare, exempelvis A.O. Smith.

Under kvartalet ökade fonden sitt innehav i Renewi, som är verksamt inom avfall-till-produkt-segmentet, utifrån motiveringen att bolaget stadigt utvecklats i Nederländerna samt förbättrat sin balansräkning efter en mycket utmanande period.

Cirkulär ekonomi och grön energi långsiktiga favoriter

Att amerikanska centralbanken Federal Reserve överväger att sänka räntan denna månad visar vilka problem som den globala ekonomin står inför, skriver förvaltaren. Han tillägger att handelskonflikten mellan USA och Kina är ännu ett mardrömsscenario som nu visar sig i svag statistik i Kina såväl som i Europa och USA.

Fondförvaltaren kommer att hålla ett vakande öga över den påverkan dessa händelser har haft på kvartalsrapporterna, och hur ledningsteamen agerar i dessa tider av osäkerhet.

I dessa turbulenta tider tycker sig dock förvaltaren kunna se potentiella investeringsmöjligheter, med attraktiva värderingar inom hållbara teman.

“Noterbara områden där vi fortsätter att se långsiktiga möjligheter, i vår mening, är grön energi och cirkulär ekonomi”, avslutar Charlie Thomas.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR