Jupiter AM: visar tecken på återhämtning efter ny vd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Andrew Formicas tid som vd för Jupiter Fund Management har visat sig gynnsam, i halvårsrapporten som presenterades på tisdagen noterades att kapital under förvaltning har stigit med 8 procent i jämförelse med helårssiffran för 2018.

Andrew Formica valdes som vd för Jupiter vid årsskiftet och intog sin nya tjänst i mars.

Nettoutflödena har samtidigt minskat under halvåret, men enligt Financial Times har vd:ns största utmaning hittills varit att hantera fondförvaltaren Alexander Darwalls avhopp.

“Stjärnförvaltaren” Alexander Darwall, som tidigare förvaltat Jupiter European och Jupiter European Growth, meddelade i början av juli att han kommer fokusera på en egen fond utanför Jupiter, vilket fick Jupiter-aktien att backa 8,5 procent i London.

I april, när förvaltarbytet för det två nämnda fonderna aviserades, skulle Alexander Darwall fokusera på sina åtaganden inom fonden Jupiter European Opportunities Trust samt institutionella mandat, något som alltså har ändrats.

Mark Nichols kommer ta över förvaltningen av de båda fonderna med hjälp av Mark Heslop för Jupiter European Growth.

Enligt analytiker på UBS förväntas 3 miljarder pund lämna Jupiter till följd av att Alexander Darwall startar en egen fond utanför bolaget, skriver Financial Times.

Alexander Darwall kommer inte konkurrera med Jupiter under två år enligt ett avtal, framkommer det i ett pressmeddelande från bolaget.

Under 2018 hade Jupiter problem med höga nettoutflöden och aktiepriset halverades under året. Sedan årsskiftet har aktieutvecklingen varit mer attraktiv med en uppgång på 29 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR