• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Euro High Yield Bond: +1,8% i juni, ökat risk men fortsatt defensivt positionerad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den europeiska high yield-marknaden uppvisade en positiv utveckling i juni med en uppgång om 2,25 procent och minskade spreadar - en riskvilja som likt under årets första fyra månader drevs av förhoppningar om en amerikansk räntesänkning och om ett nytt QE-program i Europa.

Det skriver high yield-fonden ODDO BHF Euro High Yield Bonds förvaltare Alexis Renault och Frauke Wolkewitz i månadsrapport avseende juni. Förvaltarna lägger till att även tecken på lättnader i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina bidrog till det positiva sentimentet, medan andra geopolitiska händelser såsom incidenten mellan USA och Iran endast hade mindre påverkan.

Fonden steg med 1,80 procent i juni och har därmed ökat med 5,33 procent under årets första sex månader, sett till basvalutan euro. Samtidigt har jämförelseindex (100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained) stigit med 2,27 procent i juni och 7,22 procent under årets första halva. I svenska kronor noterade fonden +1,42 procent i juni, vilket ger +9,81 procent under det första halvåret 2019.

“ODDO BHF Euro High Yield Bond Fund ökade sin riskposition under månaden men förblir defensivt positionerad via dess durationsundervikt och lägre optionsjusterade spreadar kontra jämförelseindex. Fonden håller underviktspositioner i cykliska sektorer som personvagnar, kemikalier, detaljhandel samt resor & underhållning (mest transportbolag)”, skriver Alexis Renault och Frauke Wolkewitz.

Exponering avseende rating och länder inom fondportföljen. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Exponering avseende rating och länder inom fondportföljen. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Sett till emittent-ratings håller fonden fortsatt undervikter inom BB och CCC, medan man är överviktad enkel-B, enligt rapporten.

Vid en framåtblick bedömer förvaltarduon att högre volatilitet är att vänta på den europeiska high yield-marknaden, mot bakgrund av “mjukare” ekonomisk data, politiska förvecklingar såsom läget i Italien, brexit och tullförhandlingar. För att kunna uppnå överavkastning i nuvarande miljö av högre idiosynkratisk risk förblir krediturval avgörande, och blir dessutom allt viktigare, enligt Alexis Renault och Frauke Wolkewitz.

Fondens tio största emittenter per den 30 juni 2019. Portföljen består totalt sett av 228 innehav. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens tio största emittenter per den 30 juni 2019. Portföljen består totalt sett av 228 innehav. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR