• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Haut Rendement 2025: +2,3% i juni, vidhåller försiktigt synsätt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Marknaderna steg ordentligt i juni - ihållande ekonomisk osäkerhet till trots. Förhoppningar om en paus i handelskriget mellan USA och Kina, men framförallt duvaktiga tongångar från centralbanker på bägge sidor Atlanten, gav stöd.

Det konstateras i en månadsrapport för räntefonden ODDO BHF Haut Rendement 2025, där förvaltarna Olivier Becker och Victoire Dubrujeaud anger att high yield-marknaden (fondens investeringsområde) i juni steg med 2,2 procent efter den korrektion som skedde i maj.

Fonden var upp 2,3 procent i basvalutan euro, vilket innebär en uppgång om 7,4 procent för årets första sex månader. I svenska kronor översätts detta till uppgångar med 2,0 procent i juni samt 11,9 procent under det första halvåret 2019.

“Vi reducerade idiosynkratisk risk denna månad genom att sälja våra positioner i Intralot och Aldesa. Vi deltog även i nyemissioner från Doc Generi och Travelodge. Vidare fortsatte vi att investera fondens betydande inflöden i emittenter som inkluderade Algeco, Ineos och SPIE”, skriver förvaltarna.

Olivier Becker och Victoire Dubrujeaud slår fast att uppgångarna i juni visar på att centralbankers duvaktighet övertrumfade den ekonomiska osäkerhet som alltjämt råder. Förvaltarna meddelar emellertid att de, trots den mer positiva investeringsatmosfären, håller kvar vid en försiktig inställning. Detta då idiosynkratiska risker uppges byggas upp, samtidigt som förvaltarna förväntar sig att kvartalsrapporterna avseende det andra kvartalet kommer att innehålla ett antal “otrevliga överraskningar”.

De tio största emittenterna i ODDO BHF Haut Rendement 2025:s portfölj. Totalt finns 133 innehav i portföljen, per den 30 juni. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

De tio största emittenterna i ODDO BHF Haut Rendement 2025:s portfölj. Totalt finns 133 innehav i portföljen, per den 30 juni. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR