Blackrock: Förlorat över 90 mln usd i fossila bränslen senaste decenniet - IEEFA

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Blackrock, en av världens största kapitalförvaltare, anklagas i en forskningsrapport från Institute for Energy Economics & Financial Analysis (IEEFA) för att ignorera risker behäftade med att investera i bolag som är beroende av “smutsig” energi.

Blackrock uppges för sina investerares räkning ha förlorat mer än 90 miljarder dollar i innehav i fossila bränsle-bolag det senaste decenniet.

Det rapporter branschsajten Funds Europe.

Rapportens slutsatser och relevans ifrågasätts dock av Blackrock, med hänvisning till att den stora majoriteten av förvaltarens aktieinnehav ägs genom indexbaserade investeringsprodukter.

“Indexförvaltare såsom Blackrock eftersöker att replikera utvecklingen av aktuellt index och väljer varken ut eller exkluderar enskilda företag baserat på våra åsikter om bolagen. Indexleverantörer avgör vilka bolag som ska inkluderas i de index de skapar baserat på indexmetodiken. Slutsatserna från denna rapport är därmed missriktade”, meddelar Blackrock i ett uttalande.

IEEFA menar dock att Blackrock, i egenskap av sin enorma storlek, behöver leda vägen vad gäller dess inställning till investeringar i fossila bränslen samt uppvisa ett starkare ledarskap, skriver Funds Europe.

“Som världens största allmänna ägare utövar Blackrock ett enormt inflytande och bär ett stort ansvar gentemot det bredare samfundet. De har makten att leda globalt genom att adressera klimatrisk, ändå är de så här långt eftersläntrare”, ska rapportens medförfattare Tim Buckley ha sagt.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR