Nordea Fonder: Gått från 0 till 5,1% ägande i Formpipe sedan maj

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordea Fonder fortsätter att öka sitt ägande i programvarubolaget Formpipe. Enligt ett flaggningsmeddelande har fondbolagets ägarandel stigit till 5,08 procent efter köp av Formpipe-aktier.

Data från Holdings visar att köpet bestod av knappt 215.000 aktier, samt att Nordea Fonder tog sin första position i Formpipe i maj 2019, då drygt 1,9 miljoner aktier införskaffades. Den posten motsvarade 3,67 procent av kapital och röster.

Även i juni ökade Nordea Fonder sitt innehav i Formpipe, då med knappt 550.000 aktier.

Nordea Småbolagsfond Sverige är enligt ägardatatjänsten Holdings den fond där aktierna återfinns.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR