• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: +4,0% i juli, halvledarbolag ledde överavkastning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den systematiska aktiefonden ODDO BHF Artificial Intelligence hade en bra månad i juli, med en avkastning om 4,0 procent vilket var 3,0 procentenheter bättre än jämförelseindex.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltarna Brice Prunas och Maxence Radjabi.

I svenska kronor steg fonden med 6,3 procent i juli, vilket innebär en uppgång om 20,5 procent sedan den 16 januari i år - fondens första avstämningspunkt sedan lansering. Fondens basvaluta är dollar.

Den gynnsamma utvecklingen hänförs i rapporten till ett pågående rally i halvledaraktier, mot bakgrund av starka bolagsrapporter från viktiga sektorbolag såsom ASML och TSMC. En förbättring vad gäller prisutvecklingen för minne anges också som en positiv faktor för denna del av marknaden.

Jämfört med index kom den mesta överavkastningen från just halvledarsektorn i USA, Japan och Europa, samt inom den amerikanska mjukvarusektorn i form av innovativa mindre och medelstora bolag, meddelar förvaltarna.

Fondportföljens sektorfördelning och över-/undervikter gentemot jämförelseindex. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondportföljens sektorfördelning och över-/undervikter gentemot jämförelseindex. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Artificial Intelligence är en tematisk aktiefond som använder sig av en big data-algoritm för att identifiera de viktigaste underkategorierna inom det framväxande AI-området, samt de företag och aktier som är mest relevanta på temat. ODDO BHF:s egenutvecklade kvantitativa modell “Algo 4” väljer sedan ut de 60 företag som anses ha mest tilltalande finansiella egenskaper samt riskprofil. På det viset är portföljen konstruerad, varpå den löpande övervakas och analyseras av förvaltarteamet.

ondens fem största aktieinnehav bland totalt 59 stycken, per den 31 juli. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens fem största aktieinnehav bland totalt 59 stycken, per den 31 juli. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR