• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Global Selektiv: +3,7% i juli, Sandvik och Vestas in

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Coeli Global Selektiv hade en bra julimånad med en uppgång om 3,7 procent vilket slog jämförelseindex med 0,2 procentenheter. Hittills i år noteras en uppgång om 27,0 procent, medan jämförelseindex stigit 26,0 procent.

Det framgår av en förvaltarkommentar från Andreas Brock och Henrik Milton, som bland annat lyfter fram brasilianska Magazine Luiza som en positiv bidragsgivare under månaden. Sedan aktien införskaffades för cirka två år sedan har den stigit med 300 procent, enligt kommentaren. Magazine Luiza är ett detaljhandelsbolag som säljer bland annat hushållsapparater och möbler i fysiska butiker samt online, och erbjuder finansieringstjänster och försäkringar åt sina kunder.

Ett annat positivt portföljinslag i juli var svenska AAK.

“Företagets fokus på specialfetter samt fantastiskt bra kommunikation med aktiemarknaden från ledningens sida fortsätter skapa stora aktieägarvärden”, menar förvaltarna.

Negativa portföljbidrag kom främst från fondens indiska bankinvesteringar, en marknad som enligt förvaltarna för tillfället präglas av uppstädning bland dåliga lån, något som har fått även välskötta banker som portföljinnehaven HDFC och RBL att dras med nedåt. Andreas Brock och Henrik Milton bedömer dock att “toppen av uppstädningen” i den indiska ekonomin är inom räckhåll, och de förutspår en lång uppgångsperiod när det väl vänder.

Portföljfördelning i Coeli Global Selektiv, sett till länder och branscher. (Källa: Coeli)

Portföljfördelning i Coeli Global Selektiv, sett till länder och branscher. (Källa: Coeli)

Förvaltarna konstaterar att en global räntesänkningscykel har påbörjats och de pekar på amerikanska Federal Reserves U-sväng vid årets början som en viktig händelse.

“Vi kan redan nu se de positiva effekterna av räntesänkningscykeln på den amerikanska husmarknaden och till exempel har vårt amerikanska byggrelaterade innehav GMS ökat kraftigt i värde”, skriver de.

Portföljförändringar i juli inkluderade avyttring av amerikanska Axos Financials, till förmån för den svenska verkstadsklenoden Sandvik. Detta inom fondens avdelning för speciella situationer. Förvaltarna ser Sandvik som billigt och välskött med en urstark balansräkning, och de förväntar sig att aktien kommer att gå bra om den globala industrin stabiliseras de kommande månaderna.

En annan förändring var att det danska vindturbinbolaget Vestas köptes in. Förvaltarduon pekar på att bolagets servicedivision år 2021 kommer att stå för omkring hälften av Vestas operationella vinst, och de menar att den typen av företag bör handlas betydligt högre än vad som är fallet i dag.

Andreas Brock och Henrik Milton meddelar att fondens positionering i princip ser ut som den gjorde under föregående månad och att portföljen fortsätter att “ligga väl” i marknaden.

Fondens fem största innehav per den 31 juli. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav per den 31 juli. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR