• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: +0,14% i juli, lugn transaktionsmånad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Likviditetsstrategi var upp 0,14 procent i juli, vilket sammantaget innebär en uppgång om 0,99 procent sedan årsskiftet.

“Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden var förhållandevis stabil i både Europa och Norden under juli. Mot slutet av månaden tilltog dock volatiliteten en del med kreditspreadar inom framförallt high yield-segmentet”, skriver förvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en månadskommentar.

De påtalar samtidigt att riskviljan verkar ha dämpats till följd av att handelsförhandlingarna mellan USA och Kina ser ut att ha brutit samman.

Intrum var det portföljinnehav som gynnade fondens avkastning mest i juli, då kredithanteringsbolagets kvartalsrapport innehöll marginalförbättringar och en tillväxt som var något lägre än väntat, enligt förvaltarna. De lägger till att Intrum upprepade målen vad gäller tillväxt och skuldsättning samt lanserade ett besparingsprogram för att ge understöd åt utvecklingen.

Ett annat positivt avkastningsbidrag kom från återförsäkringsbolaget Sirius International, vars efterställda obligationer uppges ha haft en stabil utveckling.

Sämre presterade fondens obligationsinnehav i konsumentkreditbolaget 4Finance, vilket tyngde portföljutvecklingen. Förvaltarna meddelar dock att obligationens nedgång inte gick att härleda till några betydande nyheter från bolagets sida, samt att fonden ökade sitt innehav under månaden.

I övrigt var det relativt lugnt på fondens transaktionsfront i juli, då aktiviteten var låg på såväl primär- som på sekundärmarknaden. Förvaltarna delger att fonden ökade sitt innehav i Magnolia Bostad samt i ett flertal företagscertifikat.

Gällande tillväxten på hemmaplan noteras en något lägre takt än väntat, då den svenska tillväxten ökade med 1,4 procent under det andra kvartalet. Förvaltarna pekar samtidigt på att Konjunkturinstitutets barometerindikator visar på ett fortsatt fall, vilket de konstaterar talar för en lägre ekonomisk fart under kommande kvartal. Trots detta signalerade Riksbanken alltjämt i juli att en räntehöjning är sannolik mot årets slut, alternativt tidigt under 2020, slår Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman fast.

Vid juli månads utgång var följande fondens fem största innehav:

Källa: Coeli

Källa: Coeli


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR