• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: +0,41% i juli, Magnolia Bostad och SBB trummade på

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond steg med 0,41 procent i juli, under en månad då utvecklingen på företagsobligationsmarknaden var förhållandevis stabil i Europa och Norden. Hittills i år har fonden stigit med 2,65 procent.

Det skriver förvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en månadskommentar, där de noterar att volatiliteten inom främst high yield ökade mot månadsslutet.

“Investerarnas riskvilja tycks ha dämpats av att handelsförhandlingarna mellan USA och Kina verkar ha brutit samman och USA ännu en gång aviserat höjda tullar”, konstaterar förvaltarna.

Fondens bästa bidragsgivare i juli var Magnolia Bostad. Detta efter att ett par rapporterade projektförsäljningar samt ett ökat antal projekt under produktion bör stärka Magnolias kassaflöde under kommande kvartal, meddelar Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Ett annat innehav som bidrog betydande till avkastningen var Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB), efter att dess kvartalsrapport visade på en solid ökning av hyresintäkter och förvaltningsresultat.

“SBB har under 2019 hållit hög aktivitet i transaktionsmarknaden vilket resulterat att värdet på fastighetsportföljen vuxit med cirka 20 procent och uppgår per halvårsskiftet till cirka 30 mdr kr. Nyupplåning och refinansieringar har konsekvent skett till förbättrade villkor vilket signifikant sänkt bolagets upplåningskostnader”, skriver förvaltarna.

Konsumentkreditbolaget 4Finance återfanns i portföljens negativa vågskål i juli. Företagets obligationer uppges ha fortsatt sjunka i värde utan att några betydande bolagsnyheter presenterades.

Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman meddelar att aktiviteten i såväl primär- som sekundärmarknaden var låg i juli och att få portföljförändringar gjordes under perioden. Förändringar som nämns är ökningar i 4Finance och Magnolia Bostad samt löptidsförlängning i säkerställda bostadsobligationer från Swedbank Hypotek.

“Utvecklingen på de finansiella marknaderna präglades under juli av tilltagande osäkerhet kring utsikterna för handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, risken för en avtalslös brexit och ökande spänningar i Mellersta Östern”, skriver förvaltarna, som noterar svagare konjunktursignaler i Europa, där centralbanken ECB har flaggat för räntesänkningar och andra typer av stimulanser under hösten.

Fondens fem största innehav per den 31 juli. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav per den 31 juli. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR