Fonder: Fondspararna flyr UK pga möjlig brexit utan avtal

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondkapital strömmade ut ur Storbritannien i juli, då Boris Johnson axlade rollen som brittisk premiärminister vilket fick investerare att i högre grad än tidigare fasa för ett scenario med en brexit utan avtal.

Under månaden uppgick utflödena till 2,8 miljarder pund, mer än under april, maj och juni kombinerat, och kapitalet rörde sig huvudsakligen mot fonder baserade i Dublin och Luxemburg. Det framgår av en sammanställning från branschsajten Funds Europe, som hänvisar till data från fondtjänstebolaget Calastone.

“Under perioder då en ordnad brexit har sett trolig ut har investerare köpt undervärderade UK-aktiefonder. Men de ändrar sin hållning snabbt när inget avtal-retoriken trappas upp”, enligt Edward Glyn som är Calastones chef för globala marknader.

Edward Glyn menar vidare att aktivt förvaltade fonder är de stora förlorarna i det nuvarande marknadsklimatet, dels till följd av vissa ryktesbakslag på sistone, men även då passiva fonder cementerar sin position i olika typer av sparplaner medan aktivt förvaltade fonder blir mer av just ett aktivt val.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR