• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Absolute European Equity: Surgical Science lett uppgången

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity rapporterar en ökning av fondvärdet med 1,2 procent (andelsklass R SEK) under juli. Det breda Europa-indexet Stoxx 600 steg samtidigt med 0,2 procent. Sedan årsskiftet är Coeli Absolute Return European Equity upp 13,5 procent, och Stoxx 600 upp 14,3 procent. Hedge Nordics NHX Equities index ökade preliminärt med 0,3 procent i juli.

Det rapporterar fondförvaltaren Mikael Petersson i en månadskommentar avseende juli. Han menar att fondens innehav ännu inte har fått en rättvis kursutveckling:

“Det faktum att vi är något besvikna på utvecklingen i juli gör att vi förväntar oss att få betalt kommande månader istället då förutsättningarna inte har förändrats”, skriver Mikael Petersson.

Tätt mellan vinstvarningarna

Mikael Petersson konstaterar att månaden har varit händelserik med avseende på rapporter och vinstvarningar som har gett stora svängningar på börsen. Vinstvarningar som dessutom i fallet för Autoliv och Continental paradoxalt nog resulterade i stigande aktiekurser, vilket Mikael Petersson kommenterar:

“För att förstå de till synes irrationella rörelserna kan man förenklat säga att nuvarande nedpressade värderingsnivåer hos flera cykliska bolag implicit signalerar att det inte kommer ske någon större ekonomisk återhämtning”, skriver fondförvaltaren.

Till gruppen av vinstvarnande bolag ställde sig även bland andra Daimler, Jungheinrich, Hexagon, Siltronic, Geely, Lufthansa, Danske Bank och Nike, rapporterar Mikael Petersson.

Skulle de ekonomiska signalerna plötsligt förbättras kommer dessa aktier antagligen utvecklas mycket starkt på kort tid, menar Mikael Petersson.

Surgical Science fortsätter upp

Fondens utveckling under juli förklaras till stor del av stark uppgång i Surgical Science, hela 67 procent upp under juli och 312 procent uppgång sedan bolaget fick ta plats i portföljen oktober 2018. Även Mynaric med sina 19 procent upp bidrog till fondens utveckling. Innehaven i Befesa och LVMH utvecklades positivt sedan båda rapporterat i linje med förväntningarna, rapporterar fondförvaltaren.

På nedsidan utmärker sig tyska säkerhetsbolaget Cyan, som annonserade en nyemission i syfte att kunna expandera snabbare, en nyemission som dock tolkades negativt av marknaden eftersom tre huvudägare sade sig vara beredda att sälja aktier i samband med nyemissionen. Så blev inte fallet utan istället köpte ägarna aktier för mer än 5 miljoner euro efter nedgången i Cyan, rapporterar Mikael Petersson.

Minskat i Getinge

Det långa innehavet i Getinge fick efter rapport ta ett steg tillbaka sedan lönsamheten sviktat något. Aktien backade 7 procent på rapporten, men är fortfarande upp 78 procent för året.

“Vi är väl medvetna om att förväntningarna var högt ställda inför rapporten och vi hade därför sålt av en större del av vår position”, skriver Mikael Petersson.

Han ser det dock inte som en omöjlighet att återkomma till Getinge inom en snar framtid:

“Detta är ett ‘omstruktureringscase’ som förväntas arbeta för oss och andra ägare i 3-4 år. Vi har inte ens kommit halvvägs och vi är beredda att öka positionen igen när vi finner det lämpligt”, skriver Mikael Petersson.

Nettoexponeringen var i genomsnitt 82 procent med en bruttoexponering på 140 procent under månaden. Fondens korta innehav bidrog negativt till fondens utveckling under juli, rapporterar Coeli Absolute European Equity. Positiva bidrag från korta positioner i de svenska och schweiziska aktiemarknaderna kunde inte kompensera för en kort position i ett europeiskt medicintekniskt bolag som hade en mycket stark utveckling under månaden. Aktien har dock minskat med 10 procent under inledningen av augusti, meddelar Mikael Petersson.

Nya all time high kan dröja

Det globala ränteläget är minst sagt problematiskt, menar Mikael Petersson. Historiska mönster ter sig mindre pålitliga i detta ränteklimat. Bland annat påverkar dagens räntenivåer private equity-industrin som har samlat på sig rekordnivåer av likvida medel. Antalet utköp från börsen är på historiskt höga nivåer just nu, skriver fondförvaltaren. Med en räntenedgång som nu sannolikt planar ut, kommer de tidigare vinnarna i form defensiva bolag och teknologibolag pressas:

“FANG-aktierna har börjat få problem vilket gör det svårt för marknaden att slå nya toppnoteringar då dessa bolag har så stor påverkan för helheten”, skriver Mikael Petersson.

För framtiden menar Mikael Petersson dock att ingen uppseendeväckande utveckling är att vänta:

“Vi tror på en i stort sett oförändrad marknadsnivå vid årets utgång, men med viss turbulens emellanåt”, avslutar Mikael Petersson.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR