• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen m2: +3,4% i juli, förvaltaren ser fastighetssektorn som fortsatt attraktiv

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsaktiefonden Skagen m2 genererade solid avkastning i juli, då den amerikanska centralbanken sänkte räntan för första gången sedan 2008.

“Vid den tidpunkten var det till följd av finanskrisen och hög arbetslöshet. I dag är aktiemarknaden på all time high, BNP-tillväxttrenden är bland den längsta i historien, samtidigt som arbetslösheten är den lägsta på 50 år. Följaktligen handlar det om en förebyggande räntesänkning denna gång”, skriver fondens förvaltare Michael Gobitschek i en månadsrapport för Skagen m2.

Fonden avancerade med 3,4 procent i svenska kronor under perioden och har därmed ökat 22,8 procent sedan årsskiftet. Motsvarande siffror för jämförelseindex är 2,6 respektive 21,0 procent.

Michael Gobitschek konstaterar i rapporten att sänkta styrräntor är positivt för realtillgångar, som trots det senaste decenniets räntehöjningscykel i USA har presterat mycket väl.

Vad gäller den rapportsäsong som nu går in på sluttampen uppger förvaltaren att de flesta fastighetsrapporter har varit som väntat eller bättre, särskilt vad gäller hyrestillväxt.

De innehav med bäst respektive sämst portföljpåverkan i Skagen m2 under juli. (Källa: Skagen Fonder)

De innehav med bäst respektive sämst portföljpåverkan i Skagen m2 under juli. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens bästa avkastningsbidrag i juli kom från den Osakabaserade (Japan) kontors- och datacenteroperatören Keihanshin Building. Aktien togs in i portföljen tidigare under året, enligt rapporten. Så här långt i år är den finländska bostadsoperatören Kojamo fondens näst starkaste innehav, detta trots en mindre nedgång i juli, meddelar Michael Gobitschek.

Under månaden deltog Skagen m2 i en kapitalanskaffning i den tyska kontors- och hotelloperatören Aroundtown. Det nya kapitalet ämnas användas till att förvärva tillgångar i Belgien, Nederländerna och Tyskland från private equity-jätten Blackstone, framgår av rapporten.

Vad gäller utsikterna för fastighetsinvesteringar skriver Michael Gobitschek:

“Sektorn förblir attraktiv till följd av dess stabila och växande omsättning, låga finansieringskostnader och solida kassaflöden. Skagen m2 är väl positionerad tack vare sin filosofi och är fortsatt disciplinerad i sitt aktieurval.”

Vid juli månads utgång bestod fondportföljen av 36 aktier. På landnivå toppar Sverige exponeringslistan med 15,4 procent av kapitalet. Därpå följer Japan med 14,8 procent, Hongkong (10,1), Norge (8,6) och Tyskland (8,4).

Nedan fondens tio största innehav, som svarar för 44,2 procent av portföljvärdet.

Källa: Skagen Fonder.

Källa: Skagen Fonder.

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR