• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: +1,0% i juli, handlat utilites Australien och Kanada

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Infrastrukturaktiefonden UB Infra avancerade 1,0 procent i juli, under en gynnsam månad för globala aktier, som steg med 3,2 procent.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Pekka Niemelä. Fonden har stigit med 15,1 procent sedan årsskiftet i basvalutan euro. I svenska kronor ökade fonden med 2,1 procent i juli, vilket innebär en uppgång om 20,9 procent hittills i år.

Pekka Niemelä konstaterar att den amerikanska centralbanken Federal Reserve som väntat sänkte styrräntan i slutet av juli, och han bedömer att den mjukare penningpolitiken sannolikt kommer att fortsätta.

“Samtidigt hettar handelskriget mellan USA och Kina till, och det här kommer troligen sätta avtryck på aktiemarknaden under hösten. Högavkastande aktier är i en bättre position under nuvarande marknadsförhållanden, då marknaderna sannolikt kommer att uppleva högre volatilitet i höst”, skriver förvaltaren.

Fondens exponering på landnivå samt inom olika infrastruktursegment, i procent. (Källa: United Bankers AM)

Fondens exponering på landnivå samt inom olika infrastruktursegment, i procent. (Källa: United Bankers AM)

Sett till portföljförändringar uppger Pekka Niemelä att UB Infra köpte samhällsnyttiga bolag (utilities) i Australien och Kanada under månaden.

På en aggregerad nivå uppgår portföljens P/E-tal i dagsläget till 17,5, P/B-talet ligger på 2,2, samtidigt som direktavkastningen noterar 3,9 procent. Detta är snarlikt hur det såg ut för sex månader sedan, då motsvarande siffror var 17,4, 2,1, respektive 3,9.

Portföljens tre innehav med bäst utveckling i juli var RWE, som steg 12,6 procent, ASTM med en uppgång på 12,4 procent, samt Vopak, vars aktie klättrade 11,7 procent, enligt rapporten.

UB Infras tio största innehav, per den 31 juli 2019. (Källa: United Bankers AM)

UB Infras tio största innehav, per den 31 juli 2019. (Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR