• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: "Möjligt att nuvarande situation passar Kina fint"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter den senaste upptrappningen i handelskriget är det inte längre troligt att ett handelsavtal mellan USA och Kina sluts innan det amerikanska presidentvalet 2020.

Det framhåller Danske Bank i ett marknadsbrev, där banken ställer sig frågande till om Kina över huvud taget är intresserat av ett handelsavtal med Donald Trump. Detta då den amerikanska presidentens tulleskalering kom utan förvarning mitt under vad som benämns som konstruktiva förhandlingar, vilket visar på hans nyckfullhet.

Donald Trump twittrade den 1 augusti ut att USA från och med den 1 september 2019 kommer att införa 10-procentiga tullar på de återstående varor från Kina som inte är tullbelagda, motsvarande 300 miljarder dollar. Presidenten sade till reportrar senare samma dag att de nya tullarna kan höjas till över 25 procent, om ett handelsavtal uteblir.

“Det är fullt möjligt att den nuvarande situationen med svagare amerikansk tillväxt och haltande jordbruksexport passar Kina fint, eftersom den sakta men säkert bör underminera stödet för Trump på hemmaplan. Under tiden kan Kina fortsätta att stimulera ekonomin och hoppas på att få en ny president att förhandla med om drygt ett år”, skriver Danske Bank.

Den osäkra makrobilden till trots rekommenderar banken en viss övervikt i aktier, då Danske Bank alltjämt ser ett “fullskaligt handelskrig” som osannolikt, samtidigt som minusräntan innebär att alternativen till börsen är få.

“Duvaktiga centralbanker kommer att göra att vi undviker en lågkonjunktur och ge stöd åt börsen. Samtidigt är det rimligt att tro att aktiemarknaden fortsätter vara skakig framöver och att nyhetsflödet kring handelskonflikter, brexit och lägre tillväxt kommer att orsaka både hopp och förtvivlan”, skriver Danske Bank.

I detta läge fokuserar banken på kvalitets- och utdelningsaktier för att uppnå stabilitet, samtidigt som innehav i de mest konjunkturkänsliga delarna av marknaden får stå till sidan.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR