• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: +0,3% i juli, väntar sig mer aggressiva CB-lättnader än vad marknaden prisar in

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Jupiter Dynamic Bond steg med 0,3 procent i juli, med positiv utveckling i samtliga delar av portföljen, vilket ger en avkastning om 6,1 procent hittills i år.

Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltaren Ariel Bezalel, där jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) uppges ha stigit med 0,4 procent i juli och 5,0 procent sedan årsskiftet.

“Juli månads marknadsrörelser dominerades av två stora centralbanksmöten: ECB den 23 juli och amerikanska Fed den 31 juli. I bägge fallen hade vissa marknadsaktörer förväntat sig att omfattande lättnadspaket skulle aviseras, vilket inte blev fallet”, skriver Ariel Bezalel.

Enligt förvaltaren var de höga förväntningarna om en räntesänkning från Fed mest framträdande på USA:s high yield-marknad, då åtskilliga nyemitterade high yield-obligationer stärktes med mellan 2 till 4 procent efter lansering - en ovanlig och dramatisk rörelse, lägger han till. Federal Reserve sänkte styrräntan med 25 baspunkter, i linje med konsensus.

De områden i fondportföljen som presterade starkast i juli var statsobligationer i USA och Australien samt high yield, givet ett starkt rally i båda marknaderna, framgår av kommentaren. Även tillväxtmarknadsobligationer och investment grade-krediter bidrog till avkastningen. Fondens hedge mot vidgade high yield-spreadar mellan USA och Europa, i form av CDS-derivat, utvecklades däremot negativt då spreadskillnaderna kontraherade.

Vid en utblick meddelar Ariel Bezalel att förvaltningsteamet väntar sig ytterligare aggressiva lättnader från centralbanker; mer än vad som för tillfället är inprisat i marknaden.

“Det här är baserat på en mängd makro- och marknadsvarningssignaler, från uppkomsten av ‘covenant-lite-krediter’ och ‘zombieföretag’ som hålls levande på grund av låga räntor, till ihållande försämrad tillväxt och handelsdata från nyckelhubbar i Asien och Europa, rekordhög skuldsättning hos amerikanska företag, och flackande/inverterade avkastningskurvor”, sammanfattar förvaltaren fondteamets mindre optimistiska makrobedömning.

Ariel Bezalel meddelar att han inte ser den nuvarande globala inbromsningen som ett hack i kurvan mitt i cykeln, och att Federal Reserve lär vara tvungna att sänka räntan mer aggressivt framöver. Över de kommande 12-18 månaderna bedömer förvaltningsteamet att räntorna kommer att sjunka tillbaka till bottennivåer i USA och att det till och med kan bli fråga om ny runda av kvantitativa lättnader.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR