Nordea Fonder: Flaggar för 5,8% kapital i Boule Diagnostics

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordea Fonder växlar upp sitt ägande i diagnostikbolaget Boule Diagnostics ordentligt. Enligt ett flaggningsmeddelande har fondbolaget köpt drygt 1 miljon aktier i bolaget den 12 augusti.

Ökningen innebär att Nordea Fonders ägarandel i Boule stiger från 0,5 till 5,8 procent av kapital och röster, enligt statistik från ägardatatjänsten Holdings. Nordea Fonder klättrar samtidigt från en sjunde till en tjugonde plats i ägarlistan.

Två Nordeafonder är registrerade som Boule-ägare i Holdings databas: Nordea Småbolagsfond Norden och Nordea Invest Nordic Small Cap.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR