• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Euro High Yield Bond: +0,69% i juli, behåller defensiv positionering

STOCKHOLM (Fonder Direkt) High yield-obligationsfonden ODDO BHF Euro High Yield Bond avancerade med 0,69 procent i juli (basvaluta euro), medan jämförelseindex (100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained) ökade 0,58 procent. Årets avkastning uppgår därmed till 6,06 procent, samtidigt som jämförelseindex har stigit med 7,85 procent.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltarna Alexis Renault och Frauke Wolkewitz.

I svenska kronor noterade fonden +1,79 procent i juli, vilket innebär en uppgång på 11,78 procent hittills i år.

“I juli uppvisade den europeiska high yield-marknaden en positiv avkastning om 0,56 procent, med spreadar som minskade med 5 baspunkter till 376 baspunkter vid månadens slut. Den positiva riskmiljön fortsatte att stödjas av hopp om en räntesänkning i USA, ett nytt QE-program i Europa, och en lösning på handelsspänningarna mellan USA och Kina”, skriver förvaltarna.

Fondportföljens (turkos) samt jämförelseindex (grå) procentandelar i olika branscher och geografier. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondportföljens (turkos) samt jämförelseindex (grå) procentandelar i olika branscher och geografier. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Förvaltarna meddelar att den tekniska marknadsbilden var fortsatt blandad i juli, då inflödena i tillgångsklassen high yield höll i sig, samtidigt som likviditeten på sekundärmarknaden alltjämt var utmanande.

Alexis Renault och Frauke Wolkewitz delger investerare att fonden behåller sin defensiva positionering via durationsundervikt och lägre optionsjusterade spreadar än vad som är fallet i jämförelseindex. På sektornivå återfinns undervikter inom cykliska områden såsom personvagnar, kemikalier och resor & underhållning. Sett till ratings är fonden underviktad emittenter inom BB och CCC medan en övervikt noteras inom B, enligt rapporten.

“Vid en framåtblick förväntas den europeiska high yield-marknaden uppvisa högre volatilitet mot bakgrund av trögare ekonomisk data och bolagsresultat samt politiska förvecklingar som situationen i Italien, brexit och tullförhandlingar”, skriver förvaltarteamet.

  ODDO BHF Euro High Yield Bond har 218 innehav i portföljen. Ovan vikterna för de tio största emittenterna. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Euro High Yield Bond har 218 innehav i portföljen. Ovan vikterna för de tio största emittenterna. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR