• UPPDRAGSARTIKEL

UB EM Frontier Real Assets: +1,1% i juli, ökat i Filippinerna

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Infrastruktur- och fastighetsfonden UB EM Frontier Real Assets steg med 1,1 procent i juli, enligt en månadsrapport.

Avkastningen sedan årsskiftet uppgår till 15,2 procent i basvalutan euro. I svenska kronor var fonden upp 2,1 procent i juli och har stigit med 21,4 procent hittills i år.

Fondförvaltarna Aki Kostiander och Pekka Niemelä meddelar i rapporten att Brasilien hade en bra månad med en uppgång på nära 10 procent samt att även Indonesien hade en stark utveckling. Innehav i Mexiko och Chile hade däremot den största negativa avkastningspåverkan under månaden.

“Under juli ökade vi våra positioner i Filippinerna. Vi köpte även vissa mexikanska och chilenska infrastrukturbolag. Affärerna finansierades via fondens kassaposition”, skriver Aki Kostiander och Pekka Niemelä.

Portföljens största sektorexponeringar. (Källa: United Bankers AM)

Portföljens största sektorexponeringar. (Källa: United Bankers AM)

Förvaltarna konstaterar att det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 nådde en ny rekordnivå i juli, vilket de ser som något förvånande givet mediokra fundamentala förhållanden. De pekar på att vinstestimaten för innevarande och nästa år befinner sig i en fallande trend på samtliga viktiga marknader, samtidigt som PMI-indikatorer (främst inom tillverkning) målar upp en blek bild.

På det hela taget ser Aki Kostiander och Pekka Niemelä ändå dagens aktiemarknadsvärderingar som rimliga i USA och på tillväxtmarknader, då framåtblickande P/E-tal ligger nära femårsgenomsnittet på båda marknaderna. I sammanhanget noterar de att den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan återigen befinner sig nära sin historiska lägstanivå.

  Fondens tio största innehav per den 31 juli. (Källa: United Bankers AM)

Fondens tio största innehav per den 31 juli. (Källa: United Bankers AM)

Sett till geografi hade UB EM Frontier Real Assets vid utgången av juli störst portföljandelar i Mexiko, med 15,3 procent av kapitalet, Filippinerna (15,2), Thailand (12,9), Malaysia (10,4) och Indonesien (10,1).

Fondens framåtblickande aggregerade direktavkastning ligger på 4,0 procent, medan motsvarande procentsats för tillväxtmarknadsaktieindexet MSCI Emerging Markets uppgår till 3,1, enligt rapporten.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR