• UPPDRAGSARTIKEL

UB Nordamerika REIT: +3,7% i juli, rebalanserat inom logistik och hälsovård

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fonden UB Nordamerika REIT steg med 3,7 procent i juli, en månad då kontors-REIT:s toppade avkastningslistan medan REIT:s inom hotell och tillflykt var den enda undersektorn med en negativ avkastning.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Aki Kostiander, vars fond investerar i listade fastighetsaktier i USA, Kanada och Mexiko med betoning på REIT:s.

Fonden har stigit med 19,9 procent hittills i år i sin basvaluta euro. I svenska kronor noteras en uppgång om 4,7 procent i juli samt 26,0 procent sedan årsskiftet.

Sett till portföljaktivitet under månaden meddelar Aki Kostiander att fonden har rebalanserat innehav inom logistik och hälsovård till respektive målvikt, efter en stark utveckling.

Portföljfördelning avseende olika fastighetssegment. (Källa: United Bankers AM)

Portföljfördelning avseende olika fastighetssegment. (Källa: United Bankers AM)

Gällande fondportföljens aggregerade värdering skriver förvaltaren:

“Fonden handlas till en smärre rabatt mot NAV (0,97) och detta är betydligt lägre än den bredare marknaden (1,14). Direktavkastningen uppgår till 5,4 procent och portföljens EBITDA-yield ligger på 6,1.”

Vid en översikt av olika REIT-segment noterar Aki Kostiander att detaljhandeln genomgår ett skifte mot omnikanalplattformar, men att bra lägen fortsätter att vara relevanta. Samtidigt görs en del detaljhandelslokaler om till industrilokaler.

“I USA har omvandlingar från detaljhandel till industri ökat under senare år, något som kommer att fortsätta för att kompensera för den existerande obalansen”, skriver förvaltaren.

Aki Kostiander konstaterar vidare att industritillgångar är de mest eftertraktade bland de olika undersektorerna, med stigande hyresnivåer och en begränsad tillgång på högklassiga tillgångar och “sista milen-logistik”.

Gällande den i juli månad underpresterande hotellsektorn meddelar förvaltaren att den genomsnittliga dagliga intäktsnivån per uthyrt rum har trendat nedåt de sista åren, efter en lång positiv trend. Dock fortsatte efterfrågetillväxten under det första kvartalet 2019, och efterfrågan växer fortfarande snabbare än tillgången, skriver Aki Kostiander med hänvisning till fastighetsanalysbolaget CBRE.

Nedan fondens tio största innehav per den 31 juli.

Källa: United Bankers AM

Källa: United Bankers AM


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR