• UPPDRAGSARTIKEL

IKC Avkastningsfond: +0,39% i juli, bred portföljuppgång med Recipharm och Arise i täten

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden IKC Avkastningsfond hade en stark julimånad med en uppgång på 0,39 procent, vilket ger en ökning med 2,66 procent så här långt i år. Detta samtidigt som statistik kring världsekonomin är fortsatt svag och politiska utspel skakar om marknaderna i viss utsträckning.

Det framgår av en månadsrapport signerad fondförvaltaren Lars Bredenberg, som meddelar att den övergripande utvecklingen alltjämt är positiv, med stöd från centralbanker. Federal Reserve sänkte den amerikanska styrräntan i juli, och tonläget är likartat från ECB och japanska BOJ även om utrymmet för räntesänkningar är mer begränsat för de senare två, konstaterar förvaltaren.

Utveckling för IKC Avkastningsfond sedan starten i april 2012. (Källa: IKC Fonder)

Utveckling för IKC Avkastningsfond sedan starten i april 2012. (Källa: IKC Fonder)

Lars Bredenberg noterar i rapporten det motsägelsefulla i att världens aktiemarknader på sistone har gått starkt, vilket har påverkat kreditmarknaderna positivt, samtidigt som räntemarknaden signalerar kommande ekonomiska bekymmer i form av fallande långräntor. Kombinationen av riskvilja i omvärlden och sjunkande räntor uppges ha gynnat kreditmarknaderna, något som av naturliga skäl är positivt för IKC Avkastningsfond som fokuserar på företagsobligationer i Norden.

“Avkastningsfonden var aktiv och deltog i några emissioner som kom före sommarstiltjen, bland annat den som emitterades av FNG Nordic för att finansiera uppköpet av Ellos. Fonden har också gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när det har uppstått bra möjligheter och för att hantera likviditet”, skriver Lars Bredenberg angående fondens förehavanden i juli.

Förvaltaren meddelar att bredden på portföljutvecklingen var god i juli, då de flesta innehav gav en positiv avkastning. Innehavet i Prime Living värderades dock ned ytterligare av marknaden, trots att bolaget genomförde en kapitalanskaffning i form av en aktieemission, enligt förvaltaren.

“Det motverkades av den positiva breda utvecklingen och konvertibler i Recipharm och Arise gick starkt med utvecklingen på börsen. Deltagande i emissioner gav positiv effekt och en del obligationer med hög kupong gav bra bidrag medan korta och försiktiga placeringar ger väldigt låg avkastning i dagens ränteläge”, skriver Lars Bredenberg.

Förvaltaren bedömer likviditeten på marknaden som god, vilket han menar bör ge en viss stabilitet och utgör en styrka när emissionsaktiviteten åter tar fart efter sommaren.

Nedan fondens tio största innehav per den 31 juli:

Källa: IKC Fonder

Källa: IKC Fonder


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR