Blackrock: Mer än dubblat innehav i Tele2 sedan juli

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren Blackrock aviserar att dess ägande i tele- och bredbandsoperatören Tele2 överstiger 5 procent av kapitalet.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Data från Holdings visar att Blackrocks ägarandel i Tele2 har mer än dubblats sedan i juli 2019, från dåvarande 2,2 procent till dagens 5,1 procent av kapitalet. Antal Tele2-aktier i Blackrocks ägo har under samma period gått från drygt 15 miljoner till drygt 35 miljoner.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR