Didner & Gerge: Samtliga fem fonder underpresterade jämförelseindex 1h, vd betonar tålamod

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondbolaget Didner & Gerges fonder hade en mindre lyckad relativ utveckling under det första halvåret, då fondens fem aktiefonder alla gick sämre än sina jämförelseindex.

Det rapporterar Realtid med hänvisning till Didner & Gerges halvårsrapport.

Fondbolagets vd Helena Hillström understryker dock i en kommentar vikten av att ha tålamod:

“För att långsiktigt överträffa relevanta jämförelseindex behövs förutom djupa kunskaper och insikter om vad som är uthålliga affärsmodeller, också trygghet, passion, tålamod och ännu mer tålamod”, enligt Realtid.

Samtidigt pekar medgrundaren och ordföranden Adam Gerge på att det ihållande lågränteläget har gjort att börsen har belönat bolag med hygglig vinsttillväxt, och att det finns en del bolag vars aktiepriser reflekterar relativt höga förväntningar.

“Samtidigt kan man konstatera att marknaden tagit mer höjd för en svagare konjunktur. Framför allt vår stora fond har haft relativt mycket bank och verkstadsbolag som har haft en lite svagare utveckling”, kommenterar Adam Gerge till Realtid angående utvecklingen för Didner & Gerge Aktiefond.

Utveckling för Didner & Gerges fonder hittills i år, samt för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex SIXPRX. (Källa: Infront)

Utveckling för Didner & Gerges fonder hittills i år, samt för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex SIXPRX. (Källa: Infront)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR