Lannebo Fonder: Under 5% kap i Thule, första gången sedan 2015

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lannebo Fonder har minskat sitt aktieinnehav i fritidsproduktbolaget Thule till 4,7 procent av kapitalet. Detta efter försäljning av nära 400.000 aktier, enligt ett flaggningsmeddelande.

Senaste gången Lannebo Fonders ägande i aktien understeg 5 procent av kapitalet var under våren 2015, och fondbolagets ägarandel i Thule har hittills varit som högst i maj 2016 med 7,3 procent.

Det visar statistik från ägardatatjänsten Holdings, där det framgår att Lannebo Fonder ägde 5,1 (5,06) av kapitalet innan torsdagens flaggning.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR