• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: +0,8% i juli, NAV +0,5%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den alternativa investeringsfonden Baltic Horizon Fund, inriktad på direktägande av fastigheter i de baltiska huvudstäderna, noterade en uppgång om 0,8 procent i juli på Stockholmsbörsen. Hittills i år har fonden handlats upp med 10,7 procent (per den 31 juli).

Baltic Horizons NAV (nettoandelsvärde) uppgick till 1:3451 euro vid utgången av juli, en sekventiell uppgång med 0,5 procent från 1:3381 euro i juni. Räknat med dagens växelkurs är NAV i svenska kronor 14:44, att jämföra med 15:01 som är den senaste betalkursen på Stockholmsbörsen.

“NAV påverkades positivt av rörelseutveckling i fastigheter, inklusive det nyförvärvade Galerija Centrs. Fonden gjorde oreviderat en konsoliderad nettovinst om 907.000 euro i juli. Rörelser i kassaflödeshedge hade en negativ påverkan på NAV”, skriver fondförvaltaren Tarmo Karotam i ett pressmeddelande.

Fondens största hyresgäst Rimi svarar för 7,8 procent av det uthyrda portföljbeståndet. (Källa: Baltic Horizon, investerarpresentation juni 2019)

Fondens största hyresgäst Rimi svarar för 7,8 procent av det uthyrda portföljbeståndet. (Källa: Baltic Horizon, investerarpresentation juni 2019)

Fondens nästa utdelningstillfälle är den 21 augusti, och för att ta del av denna behöver investeraren äga fondandelar vid börsens stängning den 19 augusti. Baltic Horizons direktavkastning var 7,8 procent år 2018. Enligt fondens strategi ska den årliga utdelningen motsvarande 7-9 procent av NAV, samtidigt som avkastning på kapital ska ligga på mellan 12 och 15 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR