Bodenholm: Förvaltaren Per Johansson ett av Hedge Fund Journals 50 framtidslöften

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Bodenholm-förvaltaren Per Johansson lyfts av branschsajten The Hedge Fund Journal (THFJ) fram som en av de 50 mest lovande hedgefondförvaltarna globalt.

Det framgår av sajtens sammanställning “Tomorrow’s Titans” för 2019.

Per Johansson, som grundade den Brummer & Partners-anknutna lång/kort-fonden Bodenholm 2015, uppmärksammas för att ha levererat en årlig avkastning på 8 procent sedan start, med så kallad alfagenerering inom både det långa och korta benet.

THFJ noterar att Per Johansson på den långa sidan fokuserar på såväl spin-offs som det avknoppande bolaget i större konglomerat, där de förra uppges ha varit en nyckel till avkastningen bland fondens långa innehav.

På kortsidan letar förvaltaren enligt THFJ efter bolag med redovisningsbrister, gärna i kombination med antingen försämrade affärsförhållanden, strukturella utmaningar, skulddrivna “bubblor”, eller bedrägeri.

“Publikt aviserade blankningar har inkluderat den brittiska supporttjänstekoncernen Carillion, som ansökte om konkurs, och Royal Mill, som har utfärdat vinstvarningar”, skriver THFJ.

Bland Bodenholms långa positioner på hemmaplan är affilliatebolaget Catena Media, där fonden enligt data från Holdings äger 12,64 procent av kapitalet, det största innehavet. Övriga innehav är AAK, Kambi, Kindred, Tele2, ÅF Pöyry, Essity och SCA (där de två sistnämnda är ett exempel på den spin-off-strategi TDFJ nämner ovan).

Fondens andelsklass i svenska kronor, Bodenholm One, har stigit med 7,5 procent hittills i år per den 31 juli.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR