Coeli: Lanserar klimatfokuserad marknadsneutral fond

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren Coeli startar en energiinriktad marknadsneutral hedgefond med namnet Coeli Energy Transition. Fonden är klimatfokuserad, och ska dra nytta av en omställning från fossila bränslen till förnybar energi.

Det framgår av en nyhetsuppdatering på Coelis hemsida, där lanseringsdatum anges till den 16 augusti.

“Vi erbjuder inte bara en klimatfokuserad fond med negativt kolavtryck, utan även förhoppningsvis hög riskjusterad avkastning genom vår marknadsneutrala strategi”, säger Joel Etzler som tillsammans med Vidar Kalvoy kommer att förvalta fonden.

De två har de senaste sju åren arbetat tillsammans, senast på den Londonbaserade hedgefonden Horizon Asset LLP.

Coeli menar att stora framsteg inom förnybar energi har ändrat energisektorns spelplan, något som medfört att sektorn är en av de mest attraktiva för marknadsneutrala aktiefonder.

“Det vi nu ser är att energiomställningen, som drivs på av kostnadseffektiv teknik och aktiv klimatdebatt, ökar pressen på de fossila industrierna att fokusera sina investeringar på kortare cykler. När oljepriscykeln förkortas ökar spridningen av aktiernas utveckling i subsektorerna och det är detta fonden Coeli Energy Transition har specialiserat sig på att dra nytta av”, skriver Coeli.

Fondens ansvarige förvaltare Vidar Kalvoy anser vidare att den fossila industrin behöver påverkas i riktning mot att göra mer än att reducera utsläpp från fossila energikällor.

“Vi behöver övertyga dem om att de ska använda sitt stora kapital till att investera i förnybar energi”, säger han.

Coeli Energy Transition har åtagit sig att alltid vara negativt exponerad mot fossil industri, och investerarnas kapital ska hjälpa till att driva den stora energiomställningen från fossilt till förnybart, skriver Coeli.

Fonden har ett förvaltningsarvode om upp till 2,0 procent per år, enligt kapitalförvaltarens hemsida.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR