Catena Media: First Globalt Fokus, Norron Select och Bodenholm mest drabbade av rapportnedgång

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kundanskaffningsbolaget Catena Media föll med 16,6 procent på måndagens börs efter sin kvartalsrapport, som var en besvikelse. Bolagets ebitda-resultat uppgick till 9,4 miljoner euro för det andra kvartalet, att jämföra med analytikernas förhandstips som enligt Bloomberg News låg på 11,3 miljoner. Kvartalets intäkter summerades till 23,7 miljoner euro, mot de 26,3 miljoner som analytikerna hade estimerat.

Catena Media såg en negativ påverkan från regulatoriska förändringar i Frankrike och Storbritannien, men produktförbättringar och marknadsexpansion förväntas bidra med positiva effekter med start i det tredje kvartalet, enligt vd Per Hellberg.

Juli uppges till Nyhetsbyrån Direkt ha varit en “fantastiskt bra” månad för Catena Media i USA, och vd:n upprepar budskapet att vinsten från USA-verksamheten har möjlighet att dubblas under det andra halvåret, jämfört med samma period 2018.

Sett till aktiens fondägande är det få aktörer som har gått på offensiven, då endast tre fonder har ett ägande som överstiger 2 procent av det totala portföljvärdet. Fonderna i fråga är Norgebaserade First Globalt Fokus, med 4,6 procent av portföljvärdet (portföljdata per den 30 juni), och Norron Select, som har 4,1 procent av kapitalet i bolaget (31 juli). Det visar data från Morningstar, där det framgår att First Globalt Fokus minskade sitt innehav i juni medan Norron Select ökade i juli.

Hedgefonden Bodenholm redovisar inte sin portfölj hos Morningstar, men baserat på data från Holdings samt fondens hemsida svarade Catena Media-innehavet för 4,2 procent vid juli månads utgång. Bodenholm är Catena Medias största ägare.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR