• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: "Någon form av chock krävs för recession"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Danske Bank House View ser inge tecken på en förestående global lågkonjunktur. Detta då ingredienser såsom ekonomisk överhettning, marknadseufori, åtstramande penningpolitik eller oljeprischocker för tillfället saknas.

Det framgår av ett marknadsbrev.

“Sedan 2012 har tillväxten varit förhållandevis dämpad, inflationen låg och penningpolitiken expansiv. För att en recession ska bli verklighet krävs någon form av chock i ekonomin, vilket exempelvis skulle kunna vara ett storskaligt handelskrig. Vårt huvudscenario är dock att vi kommer att undvika det”, skriver banken.

Vidare bedömer Danske Bank att penningpolitiken kommer fortsätta att ge stöd, och förväntar sig en räntesänkning per möte från amerikanska Federal Reserve under den kommande tolvmånadersperioden, vilket skulle innebära fem sänkningar.

Vad gäller USA:s senareläggning av den senaste tullrundan mot Kina menar banken att detta i praktiken gör väldigt lite nytta, mer än att vara en lättnad här och nu.

“Osäkerheten är fortfarande densamma, och det får inte företagen att våga börja investera. Det enda som skulle skapa ett varaktigt bättre investeringsklimat är ett trovärdigt, beständigt handelsavtal”, skriver Danske Bank House View.

Den amerikanska räntekurvan inverterade tillfälligt i onsdags, då en tioårig statsobligation under en kort period gav lägre ränta än en tvåårig dito. Detta har historiskt varit en träffsäker indikatorer på att en recession är i antågande, och fick aktiemarknaden att skaka till ordentligt (i kombination med en kommentar från Kina om att landet kommer att vidta nödvändiga motåtgärder med anledning av USA:s senast aviserade 10-procentiga tullar).

Danske Bank poängterar dock att det i genomsnitt har dröjt 17 månader från att räntekurvan inverteras tills lågkonjunkturen är ett faktum, och att det därmed handlar om en tidig signal snarare än en bekräftelse på recession i dagsläget. Banken pekar vidare på att omständigheter som nedpressade inflationsförväntningar och obligationsköp från Federal Reserve har hållit tioårsräntan på lägre nivåer än normalt, vilket kan ha bidragit till en tidigare invertering än normalt.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR