Natixis: Mediokra utsikter 2h enligt investeringsundersökning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Marknadsutsikterna för årets andra halva är bleka, enligt en investeringsundersökning från den franska kapitalförvaltaren Natixis.

Konsensus bland de 17 vd:ar, marknadsstrateger och ekonomer som deltog i undersökningen är att höstens utsikter är mediokra då osäkerheter som brexit, handelskrig och övriga geopolitiska spänningar dämpar investeringsklimatet, rapporter branschsajten Funds Europe.

“Undersökningens resultat visar tydligt att våra respondenter aggregerat inte ser många positiva marknadskatalysatorer på horisonten”, säger Natixis chef för globala marknadsstrategier för dynamiska lösningar, Esty Dwek.

En “brist på entusiasm” gällande uppsidepotential ska ha varit ett genomgående tema bland de svarande.

Ett rörigt brexit-utfall anges som den största källan till oro, följt av handelskriget mellan USA och Kina, och därefter en eskalering av geopolitiska konflikter på platser som Iran, Nordkorea och Syrien.

Samtidigt ser inte respondenterna ett värsta recessions-utfall som särskilt troligt, utan om att resten av året snarare handlar om en gråaktig period som måste gås igenom.

Vissa uppges hoppas på att nya initiativ från centralbankerna ska kunna driva en uppstuds i tillväxten, medan lika många bedömer att åtgärder från centralbankerna inte kommer att fungera, enligt Funds Europe.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR