• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Kon-Tiki: "Gäller att vara selektiv sent i cykeln"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Marknadsvolatiliteten har gjort comeback i augusti, bland annat mot bakgrund av att USA har aviserat nya tullar mot Kina, något som inte fallit i god jord i Peking.

Detta har satt sina spår på tillväxtmarknader, inklusive aktiefonden Skagen Kon-Tiki, vars portföljförvaltare Cathrine Gether i en nyhetsuppdatering ger sin syn på utsikterna för dessa marknader.

Cathrine Gether. (Källa: Skagen Fonder)

Cathrine Gether. (Källa: Skagen Fonder)

Förvaltaren slår fast att premisserna för aktieinvesteringar på tillväxtmarknader alltjämt är gynnsamma, handelsspänningar till trots, men att det krävs noggrann analys på bolagsnivå för att kunna hitta de aktier som kan förväntas ge en bra långsiktig avkastning.

Till följd av förvaltningsteamets bottom up-strategi har Skagen Kon-Tiki i dagsläget en portfölj som handlas till en attraktiv 33-procentig rabatt mot MSCI:s tillväxtmarknadsindex, enligt Cathrine Gether, som menar att detta innebär att fonden har goda möjligheter att slå sitt jämförelseindex.

Sydkorea är ett exempel på en tillväxtmarknad Skagen anser vara undervärderad, och där Kon-Tiki är överviktad gentemot index. Samsung Electronics lyfts fram som ett bolag som gör saker rätt, men där värderingen inte är i närheten av globala konkurrenter.

“Trots att de tillverkar produkter i världsklass är Sydkorea ofta undervärderat på grund av uppfattningen om svag bolagsstyrning och dålig kapitalallokering. Aktieägarna behandlas dock allt bättre”, skriver Cathrine Gether om bolaget och Sydkorea i stort.

Förvaltaren konstaterar att handelsspänningar oundvikligen påverkar tillväxtmarknader, men ser alltjämt de strukturella drivkrafterna vad gäller exempelvis demografi som attraktiva. Cathrine Gether meddelar att det gäller att vara selektiv sent i konjunkturcykeln, och att fonden föredrar starka bolag med attraktiva värderingar, som i hög utsträckning kontrollerar sina egna öden.

“Om de nuvarande handelsspänningarna fortsätter bör dessa bolag vara rätt placerade för att stå emot effekterna, och vi lika väl positionerade för att hitta ytterligare möjligheter”, skriver hon.

Nedan Skagen Kon-Tikis tio största innehav per den 31 juli. Fonden förvaltas även av Fredrik Bjelland.

Källa: Skagen Fonder

Källa: Skagen Fonder

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR