Brexit: Fonderna som är överviktade UK inför EU-utträdet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följetongen brexit kan vara på väg mot sin upplösning, då Storbritannien av allt att döma ser ut att lämna EU den 31 oktober. Den stora knäckfrågan är huruvida det sker med eller utan ett avtal med EU, och tonläget är uppskruvat från flera håll.

Den brittiske premiärministern och Toryledaren Boris Johnson har uppmanat de regeringsanställda att förbereda sig på ett avtalslöst utträde (en hård brexit), då han bland annat ser den så kallade “backstoplösningen” för Nordirland som odemokratisk. Oppositionsledaren Jeremy Corbyn försöker enligt rapporter å sin sida få med sig konservativa politiker i en ansats att blockera en avtalslös brexit.

“Den här regeringen har inget mandat för en avtalslös brexit, och omröstningen 2016 gav inget mandat för en avtalslös utgång… Jag ämnar därför driva en misstroendeomröstning vid första bästa chans, när vi kan vara säkra på att lyckas”, ska Jeremy Corbyn ha skrivit i ett brev till oppositionspolitiker samt en rad seniora konservativa som motsatt sig en oordnad brexit, enligt Reuters.

Det brittiska börsindexet FTSE 100 har mitt allt detta stått emot osäkerheten relativt väl hittills i år, med en uppgång om 10,6 procent i lokal valuta (eller 14,9 procent i svenska kronor). Det brittiska pundet har samtidigt tappat 5,1 procent mot den amerikanska dollarn och 1,9 procent mot euron.

Med drygt två månader kvar till brexit har Fonder Direkt gått igenom vilka Nordenbaserade fonder inom kategorin globala aktiefonder som har högst exponering mot Storbritannien. Listan nedan består av fonder som har över 15 procent av kapitalet investerat på de brittiska öarna. Jämförelseindex för globalfonder är ofta MSCI World, där Storbritannien har en vikt om 5,6 procent.

Fond             Andel UK % Största innehav UK %* 
Swedbank Robur Råvarufond    31,0   Royal Dutch Shell 9,8 
Odin Global           26,6   Halma 4,4       
Handelsbanken Global Selektiv  18,2   Bunzl 4,8       
IKC Global Healthcare      16,8   Astra Zeneca 6,1   
CB Save Earth Fund       16,5**  Halma 4,1       
Carnegie Global         16,4   The Gym Group 4,6   

Källa: Morningstar, per den 31 juli 2019

* Andel av den totala portföljen

**Portföljdatum 31 maj, övriga 31 juli

Mikael Tarnawski-Berlin, förvaltare av Carnegie Global, säger till Fonder Direkt att det är extremt svårt att uppskatta sannolikheten för olika brexit-scenarier, och att även om man skulle lyckas med det så gäller det sedan att lista ut konsekvenserna av aktuellt scenario, vilket han menar är kanske ännu svårare.

“Det finns de som tror att no deal skulle vara förödande för UK medan andra tror att det skulle kunna få en positiv effekt på UK:s ekonomi. Jag har sett bra argument för båda. Nästa steg är att du måste lista ut hur utfallet påverkar de tillgångar du äger. Som exempel så var det inte så stor andel av investerarna som trodde att Trump skulle vinna presidentvalet 2016, och när han gjorde det förväntade sig många en kollaps på börsen. Det som hände var motsatsen”, säger Mikael Tarnawski-Berlin.

Förvaltaren menar att det är en dålig metod att använda sig av makroekonomisk analys för att göra aktieurval, och särskilt när det handlar om något så komplext och ovanligt som brexit.

“Jag skulle säga att det är ett av de vanligaste misstagen som investerare gör”, säger förvaltaren angående att välja aktier baserat på makroförutsägelser.

Vad som i stället gäller för Carnegie Globalfond är att med en lång investeringshorisont investera i bolag som förvaltaren bedömer kan klara av negativa överraskningar utan större problem, meddelar han. Fonden äger lågkostnadsgymkedjan Gym Group, reklambyrån WPP och flygplansmotortillverkaren Rolls Royce i Storbritannien, enligt Mikael Tarnawski-Berlin.

Förvaltaren sammanfattar till sist sin syn på aktieinvesteringar i Storbritannien i dagsläget:

“Det finns mycket kortsiktig osäkerhet kring UK och brexit. Jag tror att detta är en ypperlig tidpunkt för en långsiktig investerare att investera i kvalitetsbolag till rimliga värderingar. Men det är viktigt att poängtera att den långsiktige måste vara beredd på att det på kan vara lite volatilt på kort sikt”, säger han.

Odin Fonder meddelar i en mejlkommentar att Odin Globals brittiska innehav (förutom Judges Scientific och Burford Capital) har ägts i mer än fem år, och att dessa aktier i stort sett har gått bättre än världsindex den senaste femårsperioden, mätt i svenska kronor.

“En huvudorsak är att flera av de här bolagen har den största delen av sina resultat utanför UK. De är noterade i UK men är globala bolag som har vuxit lönsamt under perioden, och har i stor sett varit opåverkade av brexit-situationen”, skriver förvaltaren Oddbjørn Dybvad. Han meddelar att Odin Global utöver Judges Scientific och Burford Capital även äger Compass Group, Halma, DCC, Diploma samt Bunzl i Storbritannien.

Det brittiska parlamentet återsamlas efter sommarsemestern den 3 september, och först då kan formella steg tas för att eventuellt stoppa eller senarelägga ett brittiskt EU-utträde utan avtal. Om inget annat beslutas lämnar Storbritannien EU den 31 oktober.

Oddset för att Storbritannien lämnar EU utan avtal är 2,30 i dagsläget, mot 1,57 för att en avtalslös brexit kan undvikas, enligt oddschecker.com.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR