Europa: Fondinvesterare valde obligationer före aktier 1h

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den europeiska fondbranschen upplevde en återgång till positiva fondflöden under årets första halvår som helhet, trots att det första kvartalet bjöd på nettoutflöden.

Det rapporterar branschsajten Funds Europe, som anger nettoinflödena till 41,3 miljarder euro i det andra kvartalet, att jämföra med utflöden om 37 miljarder euro i det första kvartalet. Det ser därmed ut som att den negativa trenden är bruten - maj månad var den trettonde raka månaden med nettoutflöden i Europa, enligt Refinitiv.

Det första halvåret bjöd dock på en blandad bild, med inflöden i obligationsfonder men utflöden från aktiefonder och alternativa fonder såsom hedgefonder. Totalt sett gick 130,7 miljarder euro netto till obligationsfonder i Europa under årets första halva, vilket enligt Refinitiv innebär att tillgångsklassen var den bäst säljande.

För aktie- och alternativa fonder var utfallet desto sämre, då de förra noterade utflöden om 53,7 miljarder euro under det första halvåret, samtidigt som alternativa fonder via uttag tappade 41,7 miljarder euro, skriver Funds Europe.

Aktiefonder var dock med över 4.000 miljarder euro alltjämt den tillgångsklass med störst förvaltat kapital i Europa, följt av obligationsfonder där totalt förvaltat kapital uppgick till 3.000 miljarder euro vid utgången av det andra kvartalet, enligt Refinitiv.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR