Alfred Berg: Carneo förvärvar den svenska verksamheten

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Carneo förvärvar Alfred Bergs samtliga fonder och förvaltningsmandat i Sverige från BNP Paribas AM, i en transaktion som innefattar nio fonder och ett antal förvaltningsuppdrag med ett totalt värde om 10 miljarder svenska kronor sett till förvaltat kapital.

Det framgår av ett pressmeddelande från Carneo, som ägs av riskkapitalbolaget Altor och som även inhyser förvaltningsvarumärkena Carnegie Fonder, C Worldwide, Nordic Cross, Optimized Portfolio Management samt Alternative Solutions.

“Den här affären ska ses i ljuset av att vi vill dubbla vårt förvaltade kapital. Den nordiska omstruktureringen av fondmarknaden som pågår vill vi leda”, säger Carneos vd Christoffer Folkebo till Dagens Industri.

I praktiken kommer Carnegie Fonder att ta över samtliga av de förvärvade tillgångarna, vilket innebär att varumärket Alfred Berg upphör att existera på den svenska marknaden. Vissa Alfred Berg-fonder fusioneras med befintliga Carnegie-fonder, medan andra kommer att drivas vidare som tidigare efter namnbyten, uppger Carnegie Fonder på sin hemsida. I och med transaktionen ökar Carnegie Fonders förvaltade kapital från 72 till nära 82 miljarder kronor.

Affären inväntar godkännande från Finansinspektionen, vilket enligt Carnegie Fonder beräknas ta några månader, och fram tills att så sker kommer Alfred Bergs fonder och mandat i Sverige att förvaltas vidare som vanligt.

Alfred Bergs verksamhet i Norge berörs inte av överenskommelsen mellan Carneo och BNP Paribas AM.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR