Oljefonden: Har över 600 mdr nok i obligationer med minusränta

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den norska oljefonden, vars formella namn är Statens Pensjonsfond utland, avkastade 3,0 procent under det andra kvartalet 2019 vilket var 0,2 procentenheter lägre än jämförelseindex.

Det framgår av ett pressmeddelande från Norges Bank Investment Management.

Fördelat på fondens tre investeringsben avkastade aktier 3,0 procent, obligationer 3,1 procent samt onoterade fastigheter 0,8 procent.

“Vi hade en positiv avkastning på våra obligationsinvesteringar tack vare fallande räntor. Vi har nu över 600 miljarder norska kronor i obligationer med negativa räntor. Detta motsvarar en fjärdedel av vår obligationsportfölj och är i linje med marknaden”, säger Trond Grand, vice vd för Norges Bank Investment Management.

Fonden upplevde valutamotvind i kvartalet i form av en stärkt norsk krona, vilket förde med sig en negativ effekt på portföljvärdet med 38 miljarder norska kronor.

Oljefondens totala marknadsvärde var 9.162 miljarder norska kronor per den 30 juni, varav 69,3 procent var investerade på aktiemarknaden, 28,0 procent i obligationer samt 2,7 procent i onoterade fastigheter. Nedan fondens tio största aktieinnehav vid utgången av det andra kvartalet.

Källa: Norges Bank Investment Management

Källa: Norges Bank Investment Management


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR