Kambi: Fonderna som trotsade pessimismen och ökade i juli

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sportboksleverantören Kambi tar ett rejält börskliv uppåt på torsdagen, mot bakgrund av ett utökat avtal med fantasysportbolaget Draftkings.

Det förnyade avtalet innebär att Kambi ska leverera åt Draftkings i åtta tillkommande stater: Colorado, Indiana, Iowa, Maine, New York, Pennsylvania, Tennessee samt West Virginia.

“Villkoren i avtalet säkrar Kambis nuvarande intäkter i New Jersey på åtminstone kort till medellång sikt, samtidigt som det ger möjlighet att generera inkrementella intäkter i takt med att partnerskapet går in i andra delstater”, skriver Kambi ett pressmeddelande.

Kambi-aktien hade klockan 10 på torsdagen stigit nära 18 procent, vilket är goda nyheter för de fonder som är tyngst viktade i aktien, och särskilt de som även ökade sina innehav i bolaget under juli då aktien gick kräftgång.

Consensus Småbolag och Humle Småbolagsfond har bägge 4,0 procent av sina portföljer i Kambi, varav Humlefonden enligt data från Morningstar ökade innehavet med cirka 20 procent i juli. Näst på exponeringslistan återfinns Norron Select med 3,3 procent. Fonden ökade sitt Kambi-innehav med 47 procent i juli, från 200.000 till nära 300.000 aktier.

Inga andra fonder (med aktuellt portföljdatum) har ett registrerat ägande som överstiger 2 procent av portföljvärdet. Det kan noteras att även Norron Target, med 1,0 procent av portföljvärdet i Kambi, ökade positionen i juli. Fonden utökade Kambi-innehavet med 30 procent under månaden, enligt Morningstar.

Kambi tappade 18,6 procent på Stockholmsbörsen i juli. Detta efter att även ha backat drygt 16 procent den sista dagen i juni, då spekulationer om att kunden Draftkings skulle förvärva SB Tech och bli självförsörjande gällande sin sportboksplattform, fick aktien att falla tungt.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR