Danske Bank: Delad ekonomisk bild, håll koll på tjänste-PMI framöver - Landeborn

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Med sina tweets och sitt handelskrig styr Donald Trump mer eller mindre börsen, där det har varit ordentliga svängningar det senaste året, men som alltjämt har en fördel givet oattraktiva alternativ.

Det yttrade Danske Banks seniora strateg Maria Landeborn på ett placerarseminarium hos banken på torsdagen, där hon summerade sina intryck från året som gått och delade med sig av sina tankar om konjunktur och marknad framöver.

Maria Landeborn. Källa: Danske Bank

Maria Landeborn. Källa: Danske Bank

“I princip ingen av de orosfaktorer som var aktuella för ett år sedan har nått en lösning i dag, om något har det snarare tillkommit osäkerhetsmoment. Med alla rekord som samtidigt noteras, exempelvis på börser och för amerikansk arbetsmarknadsstatistik, letar många placerare efter så kallade svarta svanar med potential att ge negativa chocker”, sade Maria Landeborn som representerar bankens avdelning House View.

Strategen bedömer att de största marknadsriskerna i dagsläget är geopolitiska, i form av bland annat en kommande brexit, ett kaotiskt politiskt läge i Italien och massprotester i Hongkong. Hon menar dock samtidigt att en paradoxal positiv effekt av den krångliga brexit-processen är att den sannolikt har en avskräckande effekt på andra länder där utträde från EU har diskuterats.

Den dominerande risken, och som riskerar att dra ned den globala ekonomin i en recession, stavas dock handelskrig mellan (i dagsläget) USA och Kina och ett förvärrat läge med ännu högre tullar, brännmärkning av fler kinesiska företag (utöver Huawei) med mera, slår Maria Landeborn fast.

En sådan dyster utveckling är dock inte bankens basscenario, utan ges en sannolikhet på 25 procent. Danske Bank ser alltjämt ett handelsavtal med påföljande positiva tillväxt- och börseffekter som det mest troliga utfallet, med en sannolikhet på 40 procent. Marginalen är emellertid knapp jämfört med det tredje alternativet, vilket är ett status quo-läge i konflikten mellan USA och Kina med låg tillväxt och fortsatt konjunkturoro (35 procent).

Maria Landeborn noterar en delad ekonomisk bild där tillverkningsindustrin i främst Europa hackar betänkligt samtidigt som tjänsteområdet uppvisar fortsatt hälsosamma aktivitetsnivåer.

“Europas tillverknings-PMI har vänt brant ned från höga nivåer i början av 2018, och det finns en fortsatt risk på nedsidan från dagens 46,5. Servicesektorn står dock emot bättre på grund av starka arbetsmarknader och stigande löner, samtidigt som inflationen är modest. Många har jobb och man får mera kvar i plånboken, och jag tror att reallöneökningarna är en nyckel till att vi kommer att kunna undvika en recession. Men industrin haltar, och är det något man ska hålla koll på framöver är det att inte även tjänste-PMI börjar hacka”, sade Maria Landeborn.

En till komponent som enligt strategen sannolikt behöver adderas för att undvika lågkonjunktur de kommande 1-2 åren är finanspolitiska åtgärder, i tillägg till centralbankernas stödjande penningpolitiska initiativ. Gällande de senare har ECB i Europa på sistone till och med ventilerat möjligheten att följa i Bank of Japans spår och ge sig in på aktiemarknaden.

Strategen konstaterar att finanspolitiska manövrar för tillfället diskuteras i den viktiga EU-ekonomin Tyskland, vilket eventuellt skulle kunna lyfta den tidigare europeiska tillväxtmotorn från dagens undermåliga situation.

Vad gäller allokering översätts den nuvarande mediokra tillväxtmiljön, där räntemarknaden samtidigt ger skralt betalt, till att det trots allt är fördel aktier då bristen på vettiga alternativ bör ge stöd, enligt Maria Landeborn.

“För tillfället föredrar vi USA före Europa och tillväxtmarknader. I Europa och i allra högsta grad Sverige får man en stor tilt mot industrin som är drabbad av handelskriget, och bank som har det tufft till följd av det låga ränteläget. I USA är det däremot ett större fokus på konsumenten som alltjämt mår bra, och skulle läget bli ännu mer osäkert är det möjligt att dollarn stärks mot kronan vilket ger en extra skjuts för investerare i Sverige”, resonerar Maria Landeborn angående Danske Bank House Views syn på olika aktiemarknader.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR