Goldman Sachs: 50 aktier som styr hedgefonders långa ben

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Investmentbanken Goldman Sachs korg med de 50 mest populära aktierna bland hedgefonder, “Hedge Fund VIP List”, har slagit index med i genomsnitt 0,5 procentenheter varje kvartal sedan 2001. Men sedan starten av 2018 släpar den fiktiva portföljen efter S&P 500 med 325 baspunkter, och hittills i år noteras en underavkastning om 2 procentenheter.

Det rapporterar investeringsutbildningssajten Investopedia.

Dessa 50 aktier är de som i högst utsträckning frekventeras bland hedgefondernas tio största innehav, och är enligt Goldman Sachs de som spelar störst (matter most) på marknaden.

Listan uppges i Goldman Sachs senaste “Hedge Fund Trend Monitor Report”, där 835 hedgefonder analyseras, fungera som ett verktyg som investerare kan använda för att “följa de smarta pengarna”.

“Genom sin konstruktion identifierar VIP-listan de 50 aktier vars utveckling i störst utsträckning kommer att ha en påverkan på den långa sidan av många fundamentalt drivna hedgefonder”, enligt rapporten.

De tio mest ägda aktierna på Goldman Sachs lista är Amazon, Facebook, Microsoft, Alibaba, Alphabet, Celgene, Walt Disney, Netflix, Visa och Mastercard.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR