Fonder: Dansk minusränta skrämmer inte bort Pimco - BN

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Trots att negativa räntor har gjort sitt inträde i den danska obligationsmarknaden, vilket innebär att investerare står inför inbyggda förluster vid exponering i vissa ränteinnehav, har en av världens största obligationsförvaltare beslutat sig för att behålla innehav i tillgångsslaget, enligt Bloomberg.

Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Den amerikanska fondförvaltaren Pimco har fortsatt en överviktrekommendation på de danska obligationerna, trots minusräntan. Totalt är marknadens värde 500 miljarder dollar, enligt Bloomberg.

“Vi gillar tillgångsslaget. Det är inget som har förändrats av att räntan har blivit negativ”, sade Pimcos portföljchef Peder Beck-Friis, till Bloomberg.

Skälet till den positiva inställningen är att obligationerna fortsatt har hög likviditet och ett starkt kreditbetyg, fortsatte Pimco-chefen.

“Givet riskprofilen är det en ganska bra avkastning, som investerare vill du ha så hög avkastning för så låg risk som möjligt och pengarna måste placeras någonstans”, sade Peder Beck-Friis till nyhetsbyrån, med tillägget att förhållandena kan komma att förändras över tid.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR