Söderberg & Partners: "Divergens ränte-/aktiemarknad intressant inför hösten"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Finansrådgivaren Söderberg & Partners manar till försiktighet då räntemarknadens låga räntenivåer vittnar om problematiska utsikter samtidigt som börsen inte verkar ta notis om utmaningarna.

Det framgår av en veckoanalys, som mynnar ut i en underviktrekommendation för aktier.

I analysen framhålls att nuvarande divergens mellan å ena sidan räntemarknaden och makrostatistik, och å andra sidan aktiemarknaden, är högst intressant när hösten närmar sig.

“Vilken av dem kommer att ge sig? Ser man historiskt har just räntemarknaden gjort bäst ifrån sig vad gäller att förutse framtida utveckling. Så det gäller att vara på sin vakt”, skriver Söderberg & Partners.

Rådgivaren ser vidare ett antal risker, inklusive brexit och Hongkong, som var för sig har potential att utvecklas till så kallade svarta svanar och sänka aktiemarknaden. Det konstateras att flera centralbanker har agerat proaktivt genom att sänka räntor i hopp om att kunna hålla den globala expansionen under armarna. Men på grund av de låga styrräntorna ifrågasätter Söderberg & Partners centralbankernas handlingsutrymme om konjunkturavmattningen förvärras ytterligare.

“Fokus har därför riktats mot finanspolitiken och vad den kan bidra med när konjunkturen viker. Något som vi fick bevis på i förra veckan, efter att Tyskland annonserat ett krispaket på 50 miljarder euro för att ge stöd åt den vikande tillverkningsindustrin”, skriver Söderberg & Partners.

På fondsidan lyfts fyra fonder fram som “top picks” i veckoanalysen: Spiltan Aktiefond Stabil, Simplicity Likviditet, Fidelity Asia Pacific Opps samt T. Rowe Price Japanese Equity.

Länk till Söderberg & Partners veckoanalys.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR