Viking Global Investors: Inför stramare uttagspolicy - FT

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den USA-baserade aktiefokuserade hedgefondförvaltaren Viking Global Investors inför en mer restriktiv uttagspolicy för vissa kunder. Detta mot bakgrund av att fonden Viking Global Opportunities (VGO) alltmer rör sig mot riskkapitalinvesteringar och andra placeringar som är svåra att löpande värdera.

Det rapporterar Financial Times, som preciserar förändringen med att vissa investerare endast kommer att tillåtas ta ut pengar från fonden under ett särskilt fönster vartannat år.

Investerare som inte samtycker till den nya policyn (tidigare gällde uttagsmöjlighet en gång per år) senast den 30 september kommer att få sitt insatta kapital utbetalat, enligt ett kundbrev från förvaltaren som Financial Times har tagit del av.

I brevet påtalar Viking att vissa transaktioner i den onoterade delen av portföljen kan stängas relativt fort, medan andra kan ta över ett år av förhandlingar innan de leder till avslut.

“Vi tror att den här rullande tvååriga lock-up-perioden bättre tillgodoser VGO:s likviditetsförhållanden och vårt deal-flöde, samtidigt som den erbjuder fondförvaltarna bättre visibilitet kring tillgängligt torrt krut”, ska Viking ha meddelat sina investerare.

VGO steg med 22,5 procent under årets första halva, att jämföra med S&P 500 som ökade med 17,2 procent. Viking planerar att åter öppna fonden för utomstående investerare (outside investors) i januari 2020, enligt Financial Times.

Viking Global Investors grundades år 1999 av norrmannen Andreas Halvorsen och har omkring 30 miljarder dollar under förvaltning.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR